W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
11.01.201608:24

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (zadanie II, w tym: prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym).

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
67.500 zł, przy czym na prowadzenie jednej świetlicy 33.750 zł.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Króla Leszczyńskiego 20, pok. 504 (V piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2016 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU:
Prezydent Miasta Lublin, na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), unieważnia ogłoszony w dniu 11 stycznia 2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r., w tym zadania II, tj. „Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” obejmującego tytuł zadania publicznego: prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym z uwagi na fakt, iż na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego nie została złożona żadna oferta.

Facebook Obywatelski Lublin