W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (zadanie II, w tym: prowadzenie pięciu świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym)

Konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (zadanie II, w tym: prowadzenie pięciu świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym)
04.12.201514:38

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 rok, w tym udzielania rodzinom, w których wystepują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zaproszenie do składania ofert obejmuje tytuł zadania publicznego: prowadzenie pięciu świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
187.500 zł, przy czym na prowadzenie jednej świetlicy 37.500 zł.
 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ:

Na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Kunickiego 35. Wyżej wymieniona oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ:
W dniu 7 stycznia 2016 r., wyżej wymieniona oferta poddana została przez komisję konkursową ocenie merytorycznej w wyniku której oferta uzyskała łącznie 90, 40 punktów w związku z czym otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną i rekomendację do dofinansowania. Następnie dniu 8 stycznia 2016 r. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych dokonała ostatecznego wyboru oferty Stowarzyszenia Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Kunickiego 35, któremu przyznana została dotacja na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego w wysokości 37.500 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin