W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

Konkurs ofert na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej
11.01.201608:35

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (zadanie II, tj. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie).

Zaproszenie do składania ofert obejmuje tytuły zadań publicznych:

Zadanie 1: Realizacja pięciu programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem DDA.
Zadanie 2: Realizacja trzech programów dla rodziców, w tym warsztatów    umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania    dzieci bez stosowania przemocy.
Zadanie 3: Realizacja sześciu programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Zadanie 4: Realizacja pięciu działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.
Zadanie 5: Realizacja pięciu programów radzenia sobie z emocjami, z zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Króla Leszczyńskiego 20, pok. 504 (V piętro), od poniedziałku   do piątku w godz. 7:30 - 15:30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2016 r.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

  1. Zadanie 1: 40.000 zł, przy czym na realizację jednego programu: 8.000 zł.
  2. Zadanie 2: 18.000 zł, przy czym na realizację jednego programu: 6.000 zł.
  3. Zadanie 3: 39.000 zł, przy czym na realizację jednego programu: 6.500 zł.
  4. Zadanie 4: 100.000 zł, przy czym na organizację jednego działania: 20.000 zł.
  5. Zadanie 5: 30.000 zł, przy czym na realizację jednego programu: 6.000 zł.

     

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin