W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
15.03.201809:24

Prezydent Miasta Lublin  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. w ramach Obszaru 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca, obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.   


Konkurs ma na celu wybór oferty i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmującego prowadzenie w 2018 r. placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej (świetlicy) świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez realizację zajęć socjoterapeutycznych. 

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie Miasta Lublin na 2018 r. środki finansowe w kwocie: 45.000 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin