W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
16.02.202115:20

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r. obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

Tytuł zadania publicznego:
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

Termin realizacji zadania publicznego:
Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r. (poniedziałek) do godz.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin