W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej
14.05.202114:53

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tytuł zadania publicznego: Dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.

 

W ogłoszonym w dniu 14 maja 2021 r. otwartym konkursie ofert na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego wpłynęły łącznie 2 oferty złożone przez:

  1. „Nadzieję” Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2F,
  2. Fundację Instytut Białowieski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 14/4.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej:

  1. oferta „Nadziei” Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie uzyskała pozytywną ocenę formalną,
  2. oferta Fundacji Instytut Białowieski uzyskała negatywną ocenę formalną.

 

Następnie, w dniu 16 czerwca 2021 r., komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej oferty „Nadziei” Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2F w wyniku której oferta uzyskała łącznie 97 punktów, w związku z czym otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania realizacji zadania.

W dniu 16 czerwca 2021 r. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych dokonała ostatecznego wyboru oferty „Nadziei” Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2F, któremu przyznana została dotacja na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego w wysokości: 1 080 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin