W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wyniki ogłoszonego w dniu 15 stycznia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Wyniki ogłoszonego w dniu 15 stycznia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
13.02.202011:26

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin informuje, że rozstrzygnięty został ogłoszony w dniu 15 stycznia 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

W otwartym konkursie ofert na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego wpłynęły wpłynęły łącznie 2 oferty złożone przez:

1. Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/13,
2. Fundację Instytut Białowieski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 14/4.

W dniu 12 lutego 2020 r. komisja konkursowa dokonała oceny formalnej wyżej wymienionych ofert w wyniku której:

1. Oferta Stowarzyszenia Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" uzyskała pozytywną ocenę formalną,
2. Oferta Fundacji Instytut Białowieski uzyskała negatywną ocenę formalną w związku z czym nie została poddana ocenie merytorycznej.

Następnie, w dniu 12 lutego 2020 r., komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej oferty Stowarzyszenia Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" w wyniku której oferta uzyskała łącznie 100 punktów, w związku z czym otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania realizacji zadania.

W dniu 13 lutego 2020 r. Prezydent Miasta Lublin dokonał ostatecznego wyboru oferty Stowarzyszenia Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/13, któremu przyznana została dotacja na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego w wysokości: 56 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Facebook Obywatelski Lublin