W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wyniki ogłoszonego w dniu 21 marca 2020 r. otwartego konkursu na realizację w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Wyniki ogłoszonego w dniu 21 marca 2020 r. otwartego konkursu na realizację w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
26.03.202011:54

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin informuje, że rozstrzygnięty został ogłoszony w dniu 3 marca 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

W otwartym konkursie ofert na realizację wyżej wymienionego zadania wpłynęły 2 oferty złożone przez:

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore” z siedzibą w Lublinie przy ul. Róży Wiatrów 9,
  2. Fundację Instytut Białowieski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 14/4.

W dniu 24 marca 2020 r. komisja konkursowa dokonała oceny formalnej wyżej wymienionych ofert, w wyniku której:

  1. oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore” uzyskała pozytywną ocenę formalną,
  2. oferta Fundacji Instytut Białowieski uzyskała negatywną ocenę formalną, w związku z czym nie została poddana ocenie merytorycznej.

Następnie w dniu 24 marca 2020 r. komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore”, w wyniku której oferta uzyskała łącznie 83 punkty, w związku z czym otrzymała pozytywna ocenę merytoryczną oraz rekomendację dofinansowania realizacji zadania.

W dniu 24 marca 2020 r. Prezydent Miasta Lublin dokonał ostatecznego wyboru oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore” z siedzibą w Lublinie przy ul. Róży wiatrów 9, któremu przyznana została dotacja na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Decyzja związana z zawarciem umowy, w tym dot. terminu realizacji zadania, podjęta zostanie po zakończeniu stanu epidemii.

Facebook Obywatelski Lublin