W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na realizację działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r.

Konkurs ofert na realizację działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r.
14.01.202213:59

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na realizację działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r. obejmujących:

1. w ramach zadania nr 1 - Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej:    

 • 1.1 Edukację w zakresie szkód wynikających ze używania alkoholu;
 • 1.2 Edukację w zakresie FASD;

2. w ramach zadania nr 2 - Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia jakości oddziaływań profilaktycznych adresowanych do różnych grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:    

 • 2.1 Realizację działań profilaktycznych w placówkach wsparcia dziennego połączonych z zapewnieniem posiłku;
 • 2.2 Realizację działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka;
 • 2.3 Realizację działań mających na celu motywowanie do zmiany ryzykownego zachowania osób zagrożonych uzależnieniem;
 • 2.4 Realizację działań zmierzających do eliminowania lub redukowania czynników ryzyka i kompensowania zagrożeń poprzez działanie czynników chroniących;
 • 2.5 Realizację działań rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

3. w ramach zadania nr 3 - Prowadzenie działań podnoszących jakość życia osób oraz rodzin z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie:    

 • 3.1 Wspieranie działalności środowisk abstynenckich;
 • 3.2 Prowadzenie terapii poprzez grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od alkoholu;
 • 3.3 Realizacja działań mających na celu motywowanie do podjęcia terapii, zapobieganie nawrotom choroby oraz pracę nad systemem wartości zdrowia i zdrowego stylu życia;
 • 3.4 Prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin;
 • 3.5 Udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin;
 • 3.6 Prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • 3.7 Realizacja działań w zakresie pomocy osobom z FASD oraz ich rodzicom, opiekunom i rodzinom;
 • 3.8 Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości użytkowników dróg.

Termin składania ofert do dnia 1 lutego 2022 r.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin