W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.
12.01.202113:40

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r. obejmujących:

 1. W ramach zadania nr 1 - Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej:
     1) Edukację w zakresie szkód wynikających ze spożywania alkoholu,
     2) Edukację w zakresie FASD,
 2. W ramach zadania nr 2 - Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia jakości oddziaływań profilaktycznych adresowanych do różnych grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:
     1) realizację działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych i opartych na sprawdzonych strategiach profilaktycznych, w tym połączonych z zapewnieniem posiłku,
     2) realizację działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych i opartych na sprawdzonych strategiach profilaktycznych, w tym połączonych z działaniami interwencyjnymi skierowanymi do osób zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym,
     3) realizację działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych i opartych na sprawdzonych strategiach profilaktycznych, w tym połączonych z działaniami zmierzającymi do eliminowania lub redukowania czynników ryzyka i kompensowania zagrożeń (czynników ryzyka) poprzez działanie czynników chroniących,
     4) realizację działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych i opartych na sprawdzonych strategiach profilaktycznych, w tym połączonych z działaniami rozwijającymi kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
 3. W ramach zadania nr 3 - Prowadzenie działań podnoszących jakość życia osób oraz rodzin z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie:
    1) Prowadzenie działań edukacyjnych i prawnych zmierzających do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod wpływem alkoholu,
    2) Wspieranie działań w zakresie pomocy osobom ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) oraz ich rodzinom lub opiekunom.

Termin składania ofert do dnia 28 stycznia 2021 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2, pok. 204 oraz pod numerem tel. 81 466 3414.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin