W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Dron i nowa stacja meteorologiczna sprawdzą jakość powietrza w Lublinie

22.01.202011:17

Stacja meteorologiczna pozwoli na monitoring jakości powietrza, a dron posłuży Straży Miejskiej zwiększyć efektywność kontroli pieców. Miasto Lublin konsekwentnie kontynuuje działania na rzecz czystego powietrza w Lublinie.

Dron i stacja meteorologiczna

Od lutego 2020 r. Miasto Lublin uruchomi profesjonalną stację meteorologiczną do monitorowania stanu pogody oraz jakości powietrza. Dane wyświetlane będą na interaktywnej tablicy zewnętrznej zawieszonej na budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Lipowej 27. Aktualne informację pojawią się też na portalu lublin.eu. Wskaźniki dotyczące pyłów zawieszonych system pobierze z certyfikowanych czujników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Strażnicy Miejscy skorzystają z bezzałogowego statku powietrznego z precyzyjną kamerą, do której Miasto w trakcie roku dokupi specjalistyczny mobilny system pomiarowy gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza. System umożliwi prowadzenie kontroli jakości spalania paliw w piecach. Sprawny sposób kontroli pozwoli też na częstsze ich prowadzenie.

Straż Miejska w 2019 r. przeprowadziła ponad 1200 kontroli w zakresie spalania niedozwolonych substancji (ok. 750 kontroli pieców i ok. 460 kontroli dotyczących spalania w przestrzeniach poza budynkami), jednocześnie edukując mieszkańców odnośnie prawidłowej techniki palenia w piecach.

Wymiana pieców

Na Program Ograniczania Niskiej Emisji Miasto wydało do tej pory ok. 3 mln zł, co pozwoliło na likwidacje przeszło 500 pieców i kotłów. Na realizację Programu w 2019 roku przeznaczono kwotę 1 mln zł, podpisane zostały 133 umowy na wymianę systemów ogrzewania, co pozwoliło na likwidację 168 kopciuchów. Taka sama kwota została wpisana w budżecie Miasta na 2020 r. Nabór wniosków w ramach Programu jest ciągły. Umożliwia on uzyskanie do 50% dofinansowania kosztów polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, pompę ciepła lub system hybrydowy.

Termomodernizacje budynków

Miasto zlikwidowało już wszystkie kotłownie w miejskich szkołach. W ciągu 10 lat przeprowadzono termomodernizację ok. 70 obiektów w tym szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej, specjalnych ośrodków wychowawczych. Do 2021 r. Miasto w ramach projektu europejskiego przeprowadzi termomodernizacje 6 obiektów użyteczności publicznej: Szkół Podstawowych nr 18, 20, 26, 33, III Liceum Ogólnokształcącego oraz Bursy przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

Ekologiczny transport miejski

70% autobusów w Lublinie to pojazdy posiadające normę zużycia paliwa Euro 5 i Euro 6. Komunikacja miejska już dzisiaj spełnia najwyższy przewidziany w ustawie o elektromobilności 25% próg udziału autobusów zeroemisyjnych. W 2021 r. po realizacji projektów unijnych, w taborze lubelskiej komunikacji miejskiej będzie 70 autobusów elektrycznych i 150 trolejbusów. Będą one stanowić ponad 50% całego taboru pojazdów komunikacji miejskiej.

Mieszkańcy mogą już korzystać z pierwszego w Lublinie parkingu typu Park&Ride. Został zlokalizowany przy granicy miasta na terenie nowo wybudowanej pętli „Choiny”. Do końca 2021 r. w Lublinie powstaną kolejne 3 parkingi typu Park&Ride przy ul. Żeglarskiej, Drodze Męczenników Majdanka/ul. Józefa Franczaka „Lalka” oraz Alei Kraśnickiej (w obszarze ul. Wróbla do granic miasta).

Działania miejskich spółek

Spółka LPEC realizuje trzy projekty inwestycyjne, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Łączna wartość projektów przekracza 151 mln zł, wartość dofinansowania z UE wynosi blisko 74 mln. Planowane jest także rozpoznanie rynku pod kątem zainteresowania usługą dostawy ciepła systemowego w dzielnicach Węglin Południowy i Sławinek. Obecnie trwa szacowanie kosztów związanych z przyłączeniem do sieci dla właścicieli, przygotowania dla nich wstępnej oferty oraz wyboru firmy, która przeprowadzi badanie rynku.

Spółka LPEC zakupiła tabliczki NO SMOG do oznaczenia wszystkich budynków zależących do Gminy Lublin. Pierwszym etapem było wypromowanie znaku NO SMOG w ramach kampanii edukacyjnej pod nazwą: „Miasto to też Twój dom – Masz wpływ na dobra atmosferę”. Tabliczki będą przekazane w celu oznaczenia pozostałych obiektów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. w I kwartale 2020 roku planuje uruchomić farmę fotowoltaiczną o mocy 1 840 kWp. Biogaz powstający w procesie fermentacji w oczyszczalni ścieków Hajdów jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej zużywanej na potrzeby własne oczyszczalni, co ma wpływ na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

Działania edukacyjne

W ramach działań edukacyjnych kampanii „Miasto to też Twój Dom – Masz Wpływ na dobrą atmosferę” lubelskie placówki oświatowe otrzymały scenariusze lekcji i materiały: ulotki, plakaty oraz książeczki do wykorzystania w ramach prowadzonych zajęć. Zostały przygotowane spoty i plakaty w autobusach, plansze na wiatach przystankowych oraz billboardy w przestrzeni miasta. Przed lubelskim ratuszem prezentowana była wystawa. Ponadto LPEC od 2014 r. realizuje projekt edukacyjny z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej pt. „Lekcja ciepła”. Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II szkół podstawowych. Celem zajęć jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, edukacja w zakresie ochrony powietrza, racjonalnego korzystania z ciepła i ciepłej wody oraz zrozumienie wpływu marnotrawienia ciepła na zasoby ziemi. W tym roku do projektu zostało zgłoszonych blisko 2000 dzieci ze szkół podstawowych i najstarszych grup przedszkolnych.

logo ekolublin