W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rewitalizacja doliny Bystrzycy

Rewitalizacja doliny Bystrzycy

Dolina Bystrzycy – największej rzeki przepływającej przez Lublin – na terenie miasta przebiega na kierunku z południa ku północnemu wschodowi. Jej szerokość jest dość zmienna, od kilkuset metrów do około półtora kilometra, a całkowita długości na terenie miasta to 21 km. Dolina Bystrzycy stanowi cenny pod względem przyrodniczym, historyczno – kulturowym i rekreacyjnym obszar, dlatego Lublin podejmuje działania by „zwrócić miasto ku rzecze” i stworzyć wzdłuż niej tereny atrakcyjne dla mieszkańców, gdzie będą mogli oni spędzać swój wolny czas i aktywnie wypoczywać.

W tym celu w 2016 roku została opracowana „Koncepcja programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie. Dokument ten jest ogólną koncepcją dla całego obszaru doliny Bystrzycy w granicach administracyjnych Lublina. Przewidziano w nim szereg działań zmierzających do kompleksowego, spójnego i optymalnego zagospodarowania terenów nadrzecznych. Koncepcja zakłada m. in. utworzenie nowych parków, plaż nadrzecznych, punktów widokowych, powstanie punktów dla wędkarzy i kajakarzy, przebudowę układu komunikacji pieszo-rowerowej w dolinie Bystrzycy, budowę nowych kładek, utworzenie Lubelskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej oraz wiele innych.

Koncepcja - mapa poglądowa

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią koncepcji.

Miasto Lublin ma zarezerwowany obszar przeznaczony pod utworzenie i budowę Lubelskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej. Dla działki nad Zalewem Zemborzyckim w okolicach ul. Osmolickiej 17 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. przedsięwzięcia, która określiła sposób wykorzystania i zagospodarowania tego terenu.

Część z działań przewidzianych w ogólnej koncepcji zagospodarowania doliny Bystrzycy Miasto Lublin już zrealizowało bądź jest w trakcie realizacji. Jednym z działań zaplanowanych w koncepcji była rekultywacja dawnego składowiska odpadów i utworzenie na tym terenie nowego Parku Zawilcowa. W 2018 r. park ten został oddany do użytkowania. Na powierzchni około 14 ha zostały urządzone tereny, które oprócz funkcji wypoczynkowej pełnią też rolę dydaktyczną i rekreacyjną. Więcej szczegółów na temat Parku Zawilcowa.

Kolejnym działaniem realizowanym przez Lublin w dolinie Bystrzycy jest rewitalizacja Parku Ludowego. W ramach prowadzonych prac w parku powstaną m. in. ogród wodny, ścieżki dydaktyczne, nowoczesne place zabaw, siłownia plenerowa, nowa kładka pieszo-rowerowo. Więcej informacji o planowanym zakresie prac

W maju 2019 roku Gmina Lublin zawarła porozumienie z Wodami Polskimi w sprawie przekazania i wzajemnej współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego i zagospodarowania doliny Bystrzycy. W ramach nawiązanego partnerstwa obie strony zadeklarowały wzajemne wsparcie i współpracę w celu jak najlepszego zagospodarowania i wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego. Tak by zaspokajał on potrzeby lokalnej społeczności w zakresie funkcji rekreacyjnej, turystycznej czy sportowej, a także realizował zadania z zakresu racjonalnego gospodarowania wodą oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Ponadto w 2019 roku zostanie opracowana szczegółowa koncepcja zagospodarowania dla nowotworzonego Parku Nadrzecznego, który będzie zlokalizowany w dolinie Bystrzycy na odcinku od okolic wiaduktu kolejowego przy ul. Janowskiej do terenu nieco poniżej tamy Zalewu Zemborzyckiego. W ramach koncepcji zostanie również zaplanowane zagospodarowanie dwóch plaż nadrzecznych oraz adaptacja ruin młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów. Dodatkowo koncepcja na nowo wytyczy układ komunikacji pieszej i rowerowej na tym odcinku doliny Bystrzycy. Ostateczna wersja koncepcji zostanie opracowana do końca października 2019 r. i zostanie wypracowana wraz z mieszkańcami, którzy będą mogli zgłaszać swoje pomysły w ramach szeroko prowadzonych konsultacji społecznych. Więcej informacji o koncepcji Parku Nadrzecznego.

Miasto Lublin sukcesywnie stara się realizować kolejne przedsięwzięcia z ogólnej koncepcji zagospodarowania doliny Bystrzycy w ramach posiadanych środków budżetowych, a także zabiega o pozyskanie dodatkowo środków zewnętrznych.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie