W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zwana decyzją środowiskową wydawana jest dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Uzyskanie takiej decyzji otwiera drogę dla realizacji planowanego przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa jest podstawą do wystąpienia o wydanie innych decyzji inwestycyjnych tj. pozwolenia na budowę, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów czy zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wydanie decyzji środowiskowej wiąże się z uzyskaniem uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto lokalizacja planowanego przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Wzór wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z informacją, jakie dokumenty należy do niego dołączyć można pobrać tutaj.

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska/Ocena oddziaływania na środowisko

Dla wszystkich inwestycji, dla których został sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko zapewnia się udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin zamieszcza się informację o możliwości zapoznania się ze złożonym raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz wskazuje się 30 dniowy termin składania uwag i wniosków.

Prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa ma każdy zainteresowany. Uwagi i wnioski można przekazywać listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje o aktualnie trwających postępowaniach z udziałem społeczeństwa wraz z podaniem terminu składania uwag i wniosków znajdują się poniżej.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie