W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Ochrona przed hałasem

„Strategiczna mapa hałasu miasta Lublin” została opracowana w 2022 r., w czwartej rundzie mapowania akustycznego, na podstawie art. 118 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. „Strategiczna mapa hałasu miasta Lublin” zastąpiła sporządzoną w 2017 r. „Mapę akustyczną  Miasta Lublin”. Strategiczna mapa hałasu będzie sporządzana co 5 lat, w terminie do dnia 30 czerwca.

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (obowiązującego do dnia 14 listopada 2019 r). dla terenów, na których poziom hałasu przekraczał poziom dopuszczalny, tworzono programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem było dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. „Program ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin” został przyjęty uchwałą nr 74/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi Marszałek Województwa Lubelskiego na podstawie strategicznych map hałasu opracuje dla obszaru województwa lubelskiego projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem. Program ochrony środowiska przed hałasem będzie uchwalany przez sejmik województwa co 5 lat, w terminie do dnia 18 lipca, począwszy od 2024 r. Do tego czasu moc zachowuje dotychczas uchwalony „Program ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin”.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie