W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

15.01.202008:46

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2020 rok.
Na uwagi czekamy do 5 lutego 2020 r.


Opinie, uwagi i propozycje zmian w zapisach Programu należy składać w formie pisemnej do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pok. 107, 20-109 Lublin lub poprzez przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres .

Przedmiot konsultacji społecznych:
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2020 rok.


Cel konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
Celem konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest wypracowanie propozycji zapisów w ww. uchwale.


Termin konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi trwają od 15 stycznia r. do 5 lutego 2020 r.


Formy konsultacji społecznych:

  1. przyjmowanie opinii i wniosków na piśmie, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konsultacje@lublin.eu;
  2. przyjmowanie opinii w formie pisemnej do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pok. 107, 20-109 Lublin


Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Wydział Ochrony Środowiska, ul. Zana 38, 20-109 Lublin.


Inne niezbędne informacje:

  1. tryb i zasady prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa uchwała Rady Miasta Lublin
  2. nr 241/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania

Uchwała Rady Miasta 2020.odt
Uchwała Rady Miasta 2020
Uzasadninie do uchwały 2020.odt
Uzasadninie do uchwały 2020
Formularz konsultacji.odt
Formularz konsultacji

logo ekolublin