W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nabór do programu „Złap deszczówkę”

Nabór do programu „Złap deszczówkę”
22.02.202312:04

W poniedziałek (27 lutego) ruszy nabór do kolejnej, trzeciej edycji miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina. Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało według kolejności zgłoszeń, do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa miesiąc.

– Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć na realizację różnych inwestycji, których celem jest zatrzymywanie wód opadowych w gospodarstwie domowym. Wachlarz możliwości wykorzystania dotacji jest bardzo szeroki. Może być to budowa wolnostojącego lub podziemnego zbiornika, ogrodu deszczowego, studni chłonnej lub też inne rozwiązanie. Można też zmodernizować istniejącą już instalację zatrzymywania deszczówki. W kontekście obserwowanych zmian klimatycznych, projekty adresowane do gospodarstw domowych są równie ważne, co zadania z zakresu dużej retencji – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Miejski program małej retencji adresowany jest do mieszkańców Lublina. Wnioski o dofinansowanie do budowy systemów małej retencji mogą składać osoby fizyczne – właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina, z wyłączeniem nieruchomości, na których zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Mieszkańcy nadal mogą liczyć na wsparcie do 5 tys. zł na jedną nieruchomość, w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 tys. zł.

Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć na realizację inwestycji polegającej na: budowie naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu, budowie podziemnego zbiornika na wody opadowe, budowie ogrodu deszczowego w pojemniku, budowie studni chłonnej, inne rozwiązanie. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zadania obejmującego wykonanie systemów deszczowych, w szczególności: kosztów zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania czy też kosztów modernizacji istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania. Dotacja nie może natomiast zostać przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu i montażu urządzeń realizowanych w ramach nowej inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia lub też na pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Wniosek, oprócz danych wnioskodawcy lub pełnomocnika powinien zawierać charakterystykę planowanej inwestycji, opis nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe i roztopowe, opis planowanej inwestycji (parametry techniczne, sposób wykorzystania zgromadzonych wód opadowych, nasadzone rośliny, itp.) oraz zestawienie planowanych wydatków. Termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o rozliczenie dotacji nie może być późniejszy niż 15 listopada br. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oraz pełnomocnictwo w przypadku współwłasności.

W BIP dostępne jest już ogłoszenie o naborze do tegorocznej edycji programu wraz z wnioskiem, zaś sam nabór zgłoszeń ruszy w poniedziałek (27 lutego). Wnioski o udzielenie dotacji można złożyć w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin ul. Zana 38 (VII piętro pokój nr 710). Istnieje również możliwość złożenia wniosków w Biurach Obsługi Mieszkańców UM Lublin przy ulicach: Wieniawskiej 14, Wolskiej 11, Filaretów 44, Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 w godzinach:

  • poniedziałek od 07.45 do 16.45,
  • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07.45 do 15.15.

lub też za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Termin składania wniosków upływa 28 marca o godz. 15.30.

Pierwszą edycję miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina zrealizowano w latach 2020-2021, drugą w ubiegłym – 2022. Miasto do tej pory przyznało dotacje na łączną kwotę ponad 244 tys. zł. Od początku istnienia programu powstało do tej pory ponad 100 instalacji małej retencji: zbiorników podziemnych i naziemnych, studni chłonnych i oczek wodnych.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie