W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi „od mieszkańca”

Nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi „od mieszkańca”
15.06.202114:30

Od 1 lipca 2021 roku rusza nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi „od mieszkańca” – deklaracje można składać już teraz – termin mija 10 sierpnia 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2021 roku opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty.

Zgodnie z uchwałą Nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od 1 lipca obowiązywać będą następujące stawki opłat, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny:

  • w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 24,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
  • w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 28,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje, że właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Lublina są zobowiązani do 10 sierpnia 2021 roku do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej.

W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz jednostek lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie, deklarację składa zarządca lub administrator danej nieruchomości.

Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie ustalone jest dla rodziny wielodzietnej ponad kwotę przekraczającą miesięcznie:

  • w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - 124,00 zł,
  • w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinne - 144,00 zł.

Oznacza to, iż w przypadku wspólnego zamieszkiwania na nieruchomości dużej rodziny opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się jedynie za 5 osób będących członkami dużej rodziny zamieszkujących daną nieruchomość, a każda szósta i kolejna osoba w wyżej wymienionej rodzinie nie powoduje wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy jednak wskazać liczbę wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz liczbę mieszkańców podlegających zwolnieniu.

Bez zmian pozostaje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, w wysokości 5,00 zł za gospodarstwo domowe.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin ul. Tomasza Zana 38, w Biurze Obsługi Mieszkańców w Lublinie: ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a, ul. Wieniawska 14, ul. Wolska 11 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Podajemy numery telefonu, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące opisanych zmian oraz pomoc w wypełnieniu nowej deklaracji: 81 466 26 13,  81 81 466 26 15, 81 466 26 32 oraz 81 466 26 34.

Pliki do pobrania

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom