W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowe zasady przyjmowania odpadów w Punkcie PSZOK przy ul. Głuskiej 6

Nowe zasady przyjmowania odpadów w Punkcie PSZOK przy ul. Głuskiej 6
05.01.202110:25

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Głuskiej 6 w Lublinie (PSZOK)

Zgodnie z uchwałą nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Lublin ze zm. od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady dotyczące przyjmowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Głuskiej 6 w Lublinie.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym jest uprawniony do samodzielnego, bezpłatnego dostarczania następujących ilości odpadów komunalnych do PSZOK przy ul Głuskiej 6:

WPROWADZA SIĘ LIMITY NA:

  • zużyte opony - 8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe
  • odpady budowlane i rozbiórkowe - 2 tony (Mg) /rok/gospodarstwo domowe

NOWY RODZAJ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW:

  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - ilość nielimitowana.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane na wcześniejszych zasadach czyli w ilości nielimitowanej. W PSZOK NIE PRZYJMUJE SIĘ odpadów zielonych.

Warunkiem przyjęcia do PSZOK w/w odpadów jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc.

PSZOK czynny jest w dni robocze:

  • poniedziałek - środa w godzinach od 10.00 do 14.00
  • czwartek - piątek w godzinach od 14.00 do 18.00

Podstawa prawna:

  • uchwała nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Lublin ze zm.
  • uchwała nr 730/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zm.

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom