W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowości wśród jesiennych nasadzeń drzew i krzewów

Nowości wśród jesiennych nasadzeń drzew i krzewów
08.01.202111:48

Wraz z końcem roku zakończyły się prace w zakresie nasadzeń drzew, krzewów, bylin oraz żywopłotów. W sumie w Mieście Lublin zasadzono 1125 drzew oraz 5000 krzewów.

– Bardzo wilgotna i ciepła jesień zapewniła nam dogodne i stabilne warunki do sadzenia drzew i krzewów. Dzięki temu możemy liczyć, że rośliny szybko się zaaklimatyzują i już wiosną rozpoczną bardzo intensywną wegetację, a niektóre ucieszą nas swoimi kwiatami. Rośliny sadzone jesienią są również lepiej przygotowane na przejście ewentualnej wiosennej suszy i letnich upałów, będą również szybciej się rozwijać – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

Nowe drzewa, krzewy i byliny pojawiły się w Śródmieściu, ale też w bardziej oddalonych dzielnicach miasta. Ze środków rezerwy celowej dzielnicy Sławinek, przy skrzyżowaniu ulic Czeremchowej i Bohaterów Monte Cassino zagospodarowany został pas drogowy, gdzie założono dwie rabaty o łącznej powierzchni około 185 m2, na których posadzono 356 róż i 140 traw ozdobnych. Pierwsza rabata ma swobodny kształt i jest położona na płaskim terenie. Tutaj nasadzenia z róży i prosa rózgowatego oddzielono od trawnika obrzeżem, zaś całość została wyłożona matą i wysypana korą. Druga rabata sąsiaduje z parkingiem i znajduje się na skarpie. W celu uporządkowania tej przestrzeni utworzono dwa tarasy oddzielone palisadami. Na tarasie górnym posadzono róże, na dolnym ułożono kamienie polne oraz również posadzono proso, ułożono matę i wysypano korę. W sąsiedztwie został założony żywopłot z pęcherznicy kalinolistnej na obszarze 61 m2 i odtworzony trawnik. Teren po zmianach, stał się przyjemnym miejscem wypoczynku. 

Wśród nowych, nieplanowanych lokalizacji znalazły się również krzewy przy ul. Wodopojnej w okolicy budynku IPN. Więcej niż wstępnie planowano, wykonano także nasadzeń żywopłotów na Kalinowszczyźnie. 

Lokalizacje jesiennych nasadzeń wykonanych przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni w ramach umów i zleceń:

 • ul. Nowy Świat, pas drogowy – 8 lip, 379 krzewów (225 pięciorników krzewiastych, 154 tawuły), 364 róże, 1129 traw ozdobnych (kostrzew sinych i trzcinników),
 • al. Tysiąclecia, okolice dworca PKS, pas drogowy – 1 klon, 2 graby, 20 porzeczek alpejskich,
 • ul. Stadionowa, uzupełnienie nasadzeń w pasie drogowym przy Arenie Lublin – 86 dereni białych, 76 lilaków,
 • ul. Karłowicza, teren przy pl. Kaczyńskiego – 88 m żywopłotu z pęcherznicy kalinolistnej z opalikowaniem,
 • ul. Braci Wieniawskich, pas drogowy – 60 szt. pęcherznicy kalinolistnej,  
 • ul. Dolna 3 Maja, skarpa – 28 grabów, 73 jałowce, 360 róż, 45 szt. prosa rózgowatego,
 • al. Kraśnicka, pas drogowy – 5 lip drobnolistnych,
 • ul. Kalinowszczyzna, pas drogowy – żywopłot z irgi błyszczącej 63,4 m (508 szt.),
 • ul. Kalinowszczyzna, pas drogowy na wysokości Słomianego Rynku, przy Cmentarzu Żydowskim, przy przy kościele Salezjan – żywopłot z irgi błyszczącej 80 m (457 szt.),
 • ul. Lwowska, pas drogowy na wysokości stacji paliw – żywopłot z irgi błyszczącej 54 mb (300 szt.),
 • ul. Wodopojna, przy IPN – 353 róże,
 • skrzyżowanie al. Solidarności/ al. Tysiąclecia/ ul. Lubartowska, pas drogowy – 138 róż,
 • ul. Narutowicza, rabata – 165 szt. bodziszka kantabryjskiego,
 • ul. Krakowskie Przedmieście, pas drogowy – 13 dużych lip,
 • ulice Niecała, Radziwiłłowska, al. Piłsudskiego przy MPWiK, pas drogowy – 22 wiśnie nippońskie w donicach,
 • ul. Jezuicka, skwer – 50 m2,  w tym m.in. 13 cisów, 58 irg, 28 białych dereni wraz z urządzeniem terenu,
 • ul. Furmańska, rabata – 78 ogników szkarłatnych wraz z wygrodzeniem terenu.

Ponadto, 51 nowych drzew zostało zasadzonych w ramach projektu realizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej współfinansowanego z WFOŚiGW. Drzewa posadzono przy: 

 • ul. Nowomiejskiej, w wąwozie na wysokości Zana 62 – jarząb pospolity,
 • ul. Łabędziej, na wysokości budynku Łabędzia 13 – jarząb szwedzki,
 • al. Warszawskiej, przy ul Krynicznej – 7 brzóz brodawkowatych, 9 śliw wiśniowych,
 • ul. Dulęby, przy placu zabaw – czeremcha wirginijska,
 • ul. Droga Męczenników Majdanka 26 – jarząb pospolity,
 • ul. Rzeszowskiej, w wąwozie przy ścieżce rowerowej – dąb szypułkowy,
 • ul. Koło, przy MPWiK – 2 lipy drobnolistne,
 • ul. Przeskok – czeremcha wirginijska,
 • ul. Agatowej, przy parkingu, naprzeciwko budynku Bursztynowa 1a – brzoza brodawkowata,
 • ul. Muzycznej, przy ścieżce rowerowej przy MPWiK – klon zwyczajny,
 • ul. Szczerbowskiego, na skwerze przy bloku nr 4 – klon srebrzysty,
 • ul. Biedronki, na skwerze pomiędzy szkołą a przedszkolem – 2 grusze drobnoowocowe,
 • ul. Romera, przy kładce – wierzba płacząca,
 • ul. Zemborzyckiej, przy garażach na wysokości budynku Błękitna 3a – 2 klony jawory,
 • al. Spółdzielczości Pracy, teren zielony na wysokości budynku Jana Sapiehy 2 –  klon pospolity,
 • ul. Krańcowej 108 – jarząb szwedzki,
 • ul. Koncertowej 19 –  jarząb pospolity,
 • ul. Namysłowskiego, teren zielony przy budynku Krasińskiego 19 – klon pospolity,
 • ul. Gospodarczej, skwer przy kościele –  lipa drobnolistna,
 • ul. Koryznowej 2c – 2 klony pospolite, 3 jarząby szwedzkie,
 • ul. Kiwerskiego, w pobliżu muru cmentarza – 6 świerków pospolitych.

Jesienią, Miejski Architekt Zieleni posadził również 472 drzewa w pasach drogowych, w ramach rekompensat przyrodniczych w zamian za usunięcie drzew uschniętych, zamierających, które zagrażały bezpieczeństwu. Drzewa w formie szpalerów pojawiły się przy ul. Krężnickiej – 36 lip szerokolistnych, ul. Melomanów – 15 klonów pospolitych, al. Kompozytorów Polskich – 10 lip drobnolistnych, ul. Strojnowskiego – 6 klonów pospolitych, ul. Zemborzycka – 19 lip szerokolistnych, ul. Spółdzielcza – 7 klonów pospolitych, ul. Orkana – 11 klonów pospolitych, ul. Filaretów – 20 klonów pospolitych.

Zmiany nastąpiły również w Parku Zawilcowa, w którym wymieniono 160 drzew. Z kolei Wydział Inwestycji i Remontów posadził 53 nowe drzewa wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, od ul. Klepackiego do ul. Lipniak, 36 przy al. Solidarności w pobliżu ul. Głównej oraz 11 przy ul. Podzamcze.
Zakończyły się też jesienne nasadzenia prowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów – łącznie 94 drzewa oraz 588 krzewów. Nowa zieleń jest przy ul. Tarasowej – 7 klonów, 8 lip oraz 588 krzewów, ul. Kalinowszczyzna – 5 klonów, ul. Lwowskiej – 12 lip, al. Unii Lubelskiej  – 8 lip, ul. Biskupińskiej – 15 lip, ul. Relaksowej – 10 lip i 6 dębów, ul. Jana Pawła II – 14 lip oraz al. Kompozytorów Polskich – 15 lip. 

Zarząd Nieruchomości Komunalnych posadził łącznie 57 drzew i 251 krzewów, w tym 39 w ramach rekompensat. Nowa zieleń w formie szpaleru pojawiła się przede wszystkim przy ul. Zygmunta Augusta – 18 drzew i 246 krzewów, zaś pojedyncze drzewa m.in. przy ul. Sokolej, Nowy Świat, Odlewniczej, Prusa, Czwartek, Samsonowicza, Gospodarczej i Hutniczej. 

Drzewa zostały zasadzone również przez miejskie spółki. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w ramach rekompensat za prowadzone inwestycje, zasadził 97 drzew i 2934 krzewów w rejonach ulic: al. Jana Długosza, al. Smorawińskiego, al. Kompozytorów Polskich, al. Witosa, ul. Przyjaźni, ul. Jana Pawła II, ul. Wojciechowskiej, ul. Królowej Bony, ul. Zygmunta Augusta, ul. Głęboka, ul. Berylowa, ul. Daszyńskiego, ul. Wapiennej, ul. Trześniowskiej, ul. Diamentowej, ul. Grabskiego i ul. Żelaznej. Ponadto, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zasadził 11 buków w okolicach stadionu przy Al. Zygmuntowskich, zaś Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 4 lipy na cmentarzu na Majdanku. 

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom