W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
02.07.202112:09

1 lipca ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel, zarządca budynku lub lokalu ze źródłem ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. 

– Powstanie takiej bazy stanowi narzędzie pomocne dla szczegółowej inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie miasta. Będzie także ułatwieniem w realizacji miejskiego Programu Ograniczania Niskiej Emisji poprzez dostępność do informacji o lokalizacji „kopciuchów” koniecznych do zlikwidowania z miejskiej przestrzeni. CEEB jest ważnym narzędziem wspierającym walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Jako samorząd współpracujemy przy tworzeniu i obsłudze ewidencji, którą prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – mówi Blanka Rdest-Dudak, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania. Obowiązkowa deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła do 1 MW mocy i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Czas na złożenie deklaracji to 12 miesięcy (w przypadku budynków już istniejących) oraz 14 dni w przypadku budynków nowych oraz przy wymianie źródła ciepła lub spalania na nowe.

Obowiązkowi zgłoszenia do CEEB podlegają: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB lub w formie papierowej do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin z siedzibą przy ul. Zana 38, 20-601 Lublin drogą pocztową, a także osobiście we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców oraz w Sekretariacie Wydziału. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Za brak jej złożenia w terminie grozi grzywna.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Będzie on także zawierać dane dotyczące pomocy publicznej udzielonej na projekty termomodernizacyjne czy wymianę pieców. CEEB ma wspierać walkę ze smogiem i prowadzi go Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Szczegółowe informacje na temat CEEB dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji.

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom