W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Segregacja wspólna sprawa – wizyta w zakładzie Polskiej Korporacji Recyklingu

Segregacja wspólna sprawa – wizyta w zakładzie Polskiej Korporacji Recyklingu
05.12.202314:40

Współpraca Miasta Lublin z Polską Korporacją Recyklingu w międzynarodowym projekcie, kampanie edukacyjne oraz system czerwonych kartek, w celu poprawy jakości selektywnej zbiórki odpadów. Wszystko po to, żeby pokazać jak ważny jest recykling dla środowiska naturalnego i dlaczego trzeba segregować odpady. W zakładzie Polskiej Korporacji Recyklingu przy ul. Metalurgicznej zaprezentowano procesy, jakim poddawany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w celu odzyskania jak największej ilości cennych surowców.

– Recykling materiałów powstałych z odpadów to jedna z najważniejszych metod ochrony środowiska naturalnego. Od utylizacji różni się tym, że odpady nie są niszczone, lecz ponownie przetwarzane – dotyczy to takich surowców wtórnych jak szkło, tworzywa sztuczne, papier czy metale. Odzyskane materiały mogą być wykorzystane ponownie, część z nich można przetwarzać kilka czy kilkanaście razy, a niektóre, jak aluminium czy szkło, bez końca. Podstawą recyklingu jest więc dokładna i prawidłowa segregacja odpadów, a to działanie w największym stopniu zależy od każdego z nas – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Miasto Lublin od lat współpracuje z Polską Korporacją Recyklingu Sp. z o.o., która jest jednym z największych tego typu zakładów w kraju. Spółka odpowiada za organizację systemu odbioru i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego od mieszkanek i mieszkańców Lublina, a od tego roku jest też partnerem Miasta przy realizacji międzynarodowego projektu w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. W Lublinie odbędą się kampanie edukacyjne dotyczące prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznymi elektronicznym. Zostaną również przeprowadzone pilotażowe działania z zakresu społecznej odpowiedzialności użytkowania takich urządzeń. W szkołach uczennice i uczniowie wezmą udział w zbiórce elektroodpadów, a w przestrzeni miasta pojawią się nowoczesne pojemniki do zbierania drobnego zużytego sprzętu elektronicznego. W ramach projektu odbędą się także akcje pilotażowe bezpośrednio u producentów sprzętu elektronicznego w celu ulepszenia produktów tak, by cykl ich życia trwał dłużej, a po zakończeniu użytkowania łatwo było odzyskać surowce, w tym elementy plastikowe. Projekt potrwa do marca 2026 r.

– W Polskiej Korporacji Recyklingu staramy się wykorzystywać w jak największym stopniu potencjał surowcowy odpadów, które mogą stanowić dobrą podstawę do tworzenia nowych produktów. Warto zwrócić uwagę na stosowaną od tego roku w naszym zakładzie nowoczesną technologię, podczas której w 100% z recyklingu powstaje wysoko wydajny sorbent poliuretanowy do skutecznego zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych i z powierzchni wód – mówi Witold Chemperek, Wiceprezes Zarządu Polskiej Korporacji Recyklingu Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Na terenie Lublina od 2018 r. obowiązuje system segregacji odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje odpadów. Zgodnie z nim papier i tekturę wrzucamy do niebieskiego pojemnika lub worka, szkło do zielonego, metale i tworzywa sztuczne do żółtego, odpady BIO do brązowego, zaś bioodpady stanowiące części roślin do oddzielnego pojemnika lub worka na terenie nieruchomości. Wszystkie pozostałe odpady nienadające się do segregacji wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

– Prawidłowa segregacja jest bardzo ważna. Nieprawidłowości w tym zakresie oznaczają nie tylko więcej odpadów na składowiskach i szkodę dla naturalnego środowiska, ale także większy koszt ich zagospodarowania i wyższą dla wszystkich „opłatę śmieciową”. Ponadto, gminy ustawowo zobowiązane są do osiągania coraz wyższych poziomów przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu. Wskaźnik ten za ubiegły rok wynosił 25 procent, a za 2023 rok jest to już 35 procent – mówi Katarzyna Madoń-Kremeś, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

W celu poprawy jakości selektywnej zbiórki odpadów w Lublinie, Miasto wprowadza system czerwonych kartek, jako sposób informowania o niewłaściwym sposobie segregacji. Pracownicy firm odbierających odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, w przypadku stwierdzenia braku segregacji, będą naklejać na pojemniki czerwone naklejki. Kontenery, w których zostanie stwierdzona nieprawidłowa segregacja nie zostaną opróżnione w przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów dla danej frakcji dniu odbioru, lecz w najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych. Kolejne uchybienia w segregacji mogą wiązać się z nałożeniem podwyższonej opłaty za odbiór odpadów za miesiąc lub miesiące, w których stwierdzono brak segregacji odpadów. W Lublinie jest to dwukrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku wątpliwości, do którego pojemnika powinien trafić dany odpad, można posłużyć się wyszukiwarką odpadów na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin www.srodowisko.lublin.eu. Znajdują się tam również wszelkie informacje i zasady dotyczące selektywnej zbiórki odpadów.

Projekt partnerski „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” realizowany jest w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Projekt potrwa do marca 2026 r., a jego wartość to ponad 2,3 mln euro. Środki przeznaczone na działania w ramach realizacji projektu w Lublinie wynoszą 112 tys. euro.

 

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie