W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zasady odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 1 lipca

Zasady odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 1 lipca
29.06.202115:38

Od czwartku (1 lipca) rusza nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi „od mieszkańca”. Do momentu rozstrzygnięcia trwającego postępowania na odbiór odpadów komunalnych, Miasto zapewni ciągłość świadczonych usług w tym zakresie poprzez zamówienie z wolnej ręki.

– Od początku lipca zacznie obowiązywać zmiana zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według naszych analiz wybraliśmy możliwe i bezpieczne pod względem prawnym rozwiązanie. Wysokość stawek opłat odzwierciedla faktyczne koszty systemu gospodarki odpadami, które są wysokie, ale nie odbiegają od kosztów w innych gminach. Postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Lublina jest nadal w toku. Zapewniamy jednak, że ciągłość świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych będzie zapewniona. W okresie przejściowym, odpady od mieszkańców będą odbierały te same firmy, które świadczą te usługi obecnie – mówi Marta Smal-Chudzik, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin.

Nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowe deklaracje należy złożyć do 10 sierpnia.

Od 1 lipca rusza nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi „od mieszkańca”. Opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin z 29 kwietnia br. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, od 1 lipca obowiązywać będą następujące stawki opłat, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny:

 • zabudowie wielorodzinnej w wysokości 24,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
 • zabudowie jednorodzinnej w wysokości 28,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Lublin są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe deklaracje (link) należy złożyć do 10 sierpnia. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej. W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz jednostek lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie, deklarację składa zarządca lub administrator danej nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie ustalone jest dla rodziny wielodzietnej ponad kwotę przekraczającą miesięcznie:

 • w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - 124,00 zł,
 • w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 144,00 zł.

Oznacza to, że w przypadku wspólnego zamieszkiwania na nieruchomości dużej rodziny opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się za 5 osób będących członkami dużej rodziny zamieszkujących daną nieruchomość, a każda szósta i kolejna osoba w wyżej wymienionej rodzinie nie powoduje wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy jednak wskazać liczbę wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz liczbę mieszkańców podlegających zwolnieniu.

Bez zmian pozostaje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, w wysokości 5,00 zł za gospodarstwo domowe.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38;
 • w Biurze Obsługi Mieszkańców w Lublinie: ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a, ul. Wieniawska 14, ul. Wolska 11;
 • lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38.

Dodatkowe informacje dotyczące opisanych zmian oraz pomoc w wypełnieniu nowej deklaracji można uzyskać pod numerami telefonów: 81 466 26 13,  81 81 466 26 15, 81 466 26 32 oraz 81 466 26 34.

Przypominamy, że zmiana zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest bezpośrednią pochodną prowadzonych w całym kraju działań Prokuratury Krajowej, która za pośrednictwem Prokuratur Rejonowych zwróciła się do samorządów, stosujących dotychczas sposób wyliczenia opłat od gospodarstwa domowego w zależności od liczby osób w gospodarstwie, o dokonanie odpowiedniej zmiany uchwały, tak by opłata uzależniona była od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Zasady usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od 1 lipca.

Terminy świadczenia usług w ramach zamówień z wolnej ręki:

KOM-EKO S.A.

 • sektor I i II (Abramowice, Głusk, Dziesiąta, Kośminek, Bronowice) – do 31 lipca br.;
 • sektor VI (Konstantynów, Sławinek, Szerokie, Rury) – do 31 marca 2022r.

SUEZ Wschód Sp. z o. o.

 • sektor III (Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin) – do 31 lipca br.;
 • sektor VII (Czuby Południowe, Wrotków, Zemborzyce) – do 30 września br.

KOMA Lublin Sp. z o. o.

 • sektor IV (Stare Miasto, Wieniawa, Śródmieście, Za Cukrownią) – do 31 lipca br.

EKOLAND Sp. z o. o.

 • sektor V (Czuby Północne, Węglin Północny, Węglin Południowy) – do 31 lipca br.

Od 1 lipca firma SUEZ Wschód Sp. z o. o. będzie świadczyła w sektorach III i VII usługę na dotychczasowych zasadach bez zmiany częstotliwości odbiorów. Z kolei firmy KOM-EKO S.A., KOMA Lublin Sp. z o.o. i Ekoland Sp. z o.o. będą świadczyły usługi na nowych zasadach określonych w uchwale nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Tym samym, w przypadku tych trzech firm, zmianie ulegnie częstotliwość odbierania bioodpadów (tzw. kuchennych). Z zabudowy jednorodzinnej będą one odbierane raz na dwa tygodnie. Dla frakcji bioodpadów stanowiących części roślin, Wykonawcy sukcesywnie będą dostarczać worki w kolorze brązowym w zabudowie jednorodzinnej.

Nowe harmonogramy firm KOM-EKO S.A. oraz KOMA Lublin Sp. z o.o., są dostępne na stronach internetowych firm.

Poniżej zamieszczamy linki do harmonogramów poszczególnych firm:

KOM-EKO S.A.

KOMA Lublin Sp. z o. o.

 

 

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie