W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zrównoważone zarządzanie miejskimi trawnikami i zieleńcami

Zrównoważone zarządzanie miejskimi trawnikami i zieleńcami
27.04.202113:13

Zrównoważone zarządzanie trawnikami, to kierunek prowadzonych przez Miasto Lublin działań, które pozwalają utrzymać w sposób optymalny miejskie zieleńce. Po długim weekendzie majowym rozpocznie się pierwsze tegoroczne koszenie wszystkich trawników, w celu ograniczenia wysokości trawy szybko przyrastającej po zimie. Częstotliwość kolejnych koszeń będzie już zależeć od panujących warunków atmosferycznych, funkcji terenu i potrzeb.

– Trawniki, jako podstawowy element zieleni w mieście, pełnią istotną rolę w kształtowaniu ładu przestrzennego oraz warunków klimatycznych. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, należy w sposób przemyślany podchodzić do zabiegów pielęgnacyjnych, a przede wszystkim racjonalnie kosić. W naszym mieście część trawników będzie utrzymywana w formie naturalnych łąk kwietnych i muraw, część w formie koszonej, co stanowi pewien kompromis. Różne trawniki mają różne potrzeby, stąd kierujemy się określonymi zasadami przy ich pielęgnacji. Rodzaj, zakres i częstotliwość prac będą uzależnione od sytuacji przyrodniczej, warunków pogodowych, lokalizacji i przeznaczenia terenu – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni w Lublinie.

Podstawowe zasady koszenia w mieście to uzależnienie terminów koszeń od warunków pogodowych, koszenie trawy wyżej, tak aby nie doprowadzić do przesuszenia trawników, odejście od intensywnego koszenia całych przestrzeni trawiastych oraz zmniejszenie ich częstotliwości tam, gdzie jest to możliwe.

Ograniczenie częstotliwości koszenia ma bardzo korzystny wpływ na jakość powietrza w mieście – pochłania znaczne ilości dwutlenku węgla, zanieczyszczeń pyłowych oraz zwiększa wilgotność powietrza. W upalne letnie dni wysoka, niekoszona trawa poprzez parowanie oddaje większą ilość wody do atmosfery niż nisko skoszony trawnik. Niedocenione są ponadto walory estetyczne trawnika o różnorodnym składzie gatunkowym. Rzadkie koszenie pozwala roślinom zakwitnąć i cieszyć bogactwem kolorów. Bioróżnorodność naturalnej łąki kwietnej ma też ogromne znaczenie dla pszczół i innych dzikich zapylaczy

Ważnym aspektem, który należy brać pod uwagę utrzymując zieleń, jest funkcja danego terenu, intensywność jego użytkowania przez mieszkańców oraz bezpieczeństwo. Zbyt wybujała zieleń w pasach drogowych może ograniczać widoczność, powodując zagrożenie dla kierowców i pieszych.

Częstotliwość koszenia trawników:

  • Koszenie raz w sezonie

Jednoroczne łąki kwietne, czyli mieszanki z kontrastujących kwiatów, o łącznej powierzchni 11 126 m2 znajdują się w 9 lokalizacjach: w pasie dzielącym ul. Nałęczowskiej, w pasie dzielącym ul. Głębokiej, przy Zalewie Zemborzyckim, w wąwozie „Rury”, przy ul. Wincentego Witosa, na rondzie Mokrskiego, na pętli przy ul. Doświadczalnej, w pasie dzielącym ul. Graffa oraz przy ul. Zelwerowicza. Zastąpienie trawnika roślinnością łąkową poza efektem wizualnym w postaci kolorowo kwitnących łanów kwiatów przyczynia się do poprawy mikroklimatu, stanowi pożytek dla owadów oraz zatrzymuje wodę. Lokalizacja łąk kwietnych co roku się zmienia, ze względu na duże zapotrzebowanie roślin w składniki odżywcze. Co nie oznacza, że miejsca, gdzie łąka nie jest wysiewana co roku, nie zakwitną. Jesienią po wykonaniu koszenia zostaje pozostawiany pokos, by dać możliwość wysiania się roślinom w sposób naturalny. Takie łąki znajdują się w pasie dzielącym al. Unii Lubelskiej, przy skrzyżowaniu ul. Bernardyńskiej z ul. Zamojską oraz na pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej.

Z kolei murawy ekstensywne, które dzięki wyselekcjonowanej mieszance traw z domieszką roślin motylkowych i łąkowych są bardziej odporne na suszę od tradycyjnego trawnika, pobierają wodę z niżej położonych warstw gruntu, rosną wolniej i nie wymagają częstego koszenia. Takie murawy zostały wysiane jesienią na powierzchni 14 388 m2 w 8 lokalizacjach: w pasie dzielącym ul. Wrotkowskiej, przy skrzyżowaniu ul. Biernackiego i ul. Sierocej, przy ul. Lwowskiej w pasie dzielącym pomiędzy rondem Mohyły a rondem Dmowskiego, przy ul. Filaretów w okolicy Pana Balcera 6b, przy ulicy Filaretów – teren przy ul. Bursztynowej, przy ul. Wrotkowskiej – teren przy ul. Inżynierskiej, w pasie dzielącym ul. Jana Pawła II, na rondzie im. 100 lecia KUL.

  • Koszenie 1-2 razy w sezonie

W celu utworzenia naturalnych łąk kwietnych realizowany jest program „Tu kosimy rzadziej”. To projekt polegający na wyznaczeniu terenów zieleni wyłączonych z koszenia. Tereny, wyznaczone na naturalne łąki kwietne (po pierwszym pełnym koszeniu), to najczęściej rozległe trawniki, skarpy oraz szerokie pasy dzielące jezdnie. Są to zbiorowiska roślinne, gdzie oprócz traw występuje również wiele gatunków kwitnących roślin zielnych. Rośliny, jakie pojawiły się na lubelskich trawnikach to m. in. pieprzycznik przydrożny, krwawnik pospolity, koniczyna biała, koniczyna łąkowa, mniszek lekarski, ślaz dziki, mak, powój, nawłoć pospolita, komonica zwyczajna, wrotycz czy dziewanna. W tym roku naturalne łąki kwietne planuje się utworzyć na powierzchni około 40 ha. Wszystkie miejsca będą oznaczone tablicami „Tu kosimy rzadziej”, informującymi mieszkańców o celowym pozostawieniu nieskoszonych fragmentów. Naturalne łąki zakwitną  m.in. na: ul. Roztocze – skarpy, ul. Armii Krajowej – skarpy, ul. Armii Krajowej – pas środkowy, ul. Roztocze / ul. Orkana, ul. Nadbystrzycka odcinek od ul. Zana do Ronda NSZ, ul. Nadbystrzycka przy ul. Romantycznej, ul. Granitowa / ul. Jana Pawła II, ul. Filaretów – pętla, al. Solidarności / ul. Północna, al. Solidarności / ul. Prusa, al. Solidarności – skarpy, ul. Poniatowskiego – węzeł, al. Tysiąclecia / ul. Działkowa, al. Tysiąclecia przy Młynie Krauzego, ul. Zamojska / al. Unii Lubelskiej, al. Unii Lubelskiej, ul. Łęczyńska od stacji Circle K do al. Tysiąclecia, ul. Doświadczalna – górka saneczkowa, ul. Doświadczalna przy stacji rowerowej, Droga Męczenników Majdanka przy muzeum, ul. Franczaka Lalka, al. Mazowieckiego, al. Kompozytorów Polskich – skarpy, al. Kompozytorów Polskich – pas środkowy w okolicy Ronda 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, ul. Szeligowskiego – pas środkowy na wys. ul. Młodej Polski, ul. Jana Pawła II – skarpy, ul. Jana Pawła II przejście przy ul. Kryształowej, ul. Filaretów ok. przystanku przy ul. Jutrzenki, ul. Filaretów ok. ul. Skrzatów – skarpa, ul. Filaretów – okolice stacji paliwowej, ul. Smoluchowskiego – lasek, al. Witosa – skarpy, al. Witosa okolice ul. Grygowej / ul. Dekutowskiego, al. Witosa przy ul. Królowej Jadwigi, al. Witosa – okolice Obi i ul. Rudlickiego, ul. Graffa, al. Spółdzielczości Pracy, ul. Walecznych, ul. Orkana / ul. Kaczeńcowa, ul. Orkana / ul. Rycerska, ul. Zana / ul. Jana Sawy, al. Andersa przy ul. Walecznych, ul. Mełgiewska okolice Orlenu, ul. Grygowej przy wiadukcie.

  • Koszenie 2-3 razy w sezonie

trawniki przyuliczne zlokalizowane w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu, ulice osiedlowe, parki, wąwozy.

  • Koszenie 3-4 razy w sezonie

- w miejscach o dużym natężeniu ruchu w ramach infrastruktury pasa drogowego – główne arterie dróg, okolice skrzyżowań, ronda, wjazdy, tereny wzdłuż chodników czy ścieżek rowerowych będą koszone regularnie, aby nie utrudniać ruchu ulicznego, kołowego czy pieszego,

- w miejscach pełniących funkcje rekreacyjne – skwery, place zabaw, boiska, siłownie, polany rekreacyjne w parkach i wąwozach, tak aby dostęp do nich był swobodny i nieutrudniony,

- nowo założonych trawników – odpowiednio częste koszenie pozwala zbudować mocny system korzeniowy oraz sprawia, że trawa lepiej się krzewi,

- w miejscach z roślinnością ozdobną (zaprojektowane układy krzewów i bylin, żywopłoty, krzewy) – oprócz uwidocznienia ich walorów ozdobnych można wyeliminować roślinność niepożądaną np.: al. Solidarności – pas środkowy, al. Tysiąclecia – pas środkowy, ul. Zelwerowicza, al. Witosa na wysokości Auchan, ul. Mełgiewska okolice stadionu, ul. Mełgiewska okolice Outletu, skrzyżowanie ul. Jana Pawła II i ul. Filaretów – pas środkowy.

  • Koszenie częste

Regularnego koszenia wymagają tzw. trawniki reprezentacyjne zlokalizowane w centrum miasta. Do nich zaliczają się m.in. Plac Litewski, plac Lecha Kaczyńskiego, Skwer Bartoszewskiego czy zabytkowy park jakim jest Ogród Saski.

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom