W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
100 dni nowej kadencji

Metropolia Lublin, zielone i ekologiczne miasto, praca i nowoczesna gospodarka oraz miasto wszystkich mieszkańców – to cztery obszary, w których przedstawione zostały założenia kontraktu dla Lublina na lata 2018-2023 Prezydenta Krzysztofa Żuka. Efekty pierwszych 100 dni nowej kadencji pokazały, że nasze miasto wciąż utrzymuje się na stabilnej ścieżce rozwoju.

  • Metropolia Lublin

W ramach jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej przygotowane zostały założenia programowe obchodów, które zaprezentowano podczas Gali Unii Lubelskiej, 6 lutego. Kilka dni wcześniej, delegacja Miasta Lublin z Prezydentem udała się do Wilna, by omówić tegoroczną współpracę w ramach jubileuszu. Miasta podpisały list intencyjny o współpracy głównie w dziedzinach kultury, oświaty i nauki.

Opracowana została dokumentacja projektowa Dworca Metropolitalnego, biuro projektowe usuwa wady i uzupełnia braki stwierdzone w trakcie jej weryfikacji. Procedowana jest decyzja środowiskowa niezbędna przy przygotowaniu inwestycji. Pod koniec roku planowane ogłoszenie przetargu. Lublin będzie miał nowy stadion żużlowy. Prezydent podjął decyzję przebudowy stadionu znajdującego się w obecnej lokalizacji przy Al. Zygmuntowskich. Z początkiem wiosny 2019 roku zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie koncepcji stadionu żużlowego i opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja będzie gotowa jeszcze w bieżącym roku.

Po ustaniu niesprzyjających warunków atmosferycznych wznowione zostały prace przy dużych inwestycjach drogowych związanych z przebudową ronda Lubelskiego Lipca ’80 (rozebrany został most i rozpoczęło się wzmacnianie podłoża pod nową konstrukcję Al. Zygmuntowskich), skrzyżowaniem ul. Lubelskiego Lipca '80 z Krochmalną i z Diamentową (przy zaawansowaniu 83% wykonywane są: konstrukcja skrzyżowania i wyspy pod wiaduktem, krawężniki, drogi rowerowe i chodniki), ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską (zadanie zaawansowane w 64% – wykonane zostały nasypy i konstrukcje dróg w rejonie tunelu, nawierzchnie na całym zakresie zadania, ciągi piesze, ciągi rowerowe), ul. Abramowicką (zadanie zaawansowane w 90% – do wykonania pozostały, boczne wloty i ich łączenia, warstwa ścieralna na głównym zadaniu), ul. Choiny wraz z trakcją na Czechów i węzłem komunikacyjnym (zadanie zaawansowane w 48% – do wykonania pozostał cały zakres al. Smorawińskiego, trakcja, nawierzchnia pętli i parkingu z kostki, ukończenie nowego przebiegu ul. Choiny).

Przedłużyliśmy o kolejne 60 dni okres związania ofertą w toczącym się postępowaniu przetargowym na zadanie związane z przebudową Al. Racławickich. W tym czasie będziemy kontynuować negocjacje w zakresie zmiany wysokości dofinansowania bądź modyfikacji projektu unijnego. Przy budowie ul. Dekutowskiego w I kwartale 2019 roku planowane jest wystąpienie ZRID. Na łączniku ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wykonawca wznowił prace w zakresie murów z bloczków w rejonie bocznicy, ponadto w toku ma roboty elektryczne i brukarskie. Na skrzyżowaniu ul. Krochmalne z ul. Diamentową wykonawca ustawia krawężniki oraz realizuje prace w zakresie ciągów pieszych oraz dróg dla rowerów.

Pracujemy nad nowym kształtem przyjaznego centrum miasta. Na wiosnę mają być gotowe projekty wykonawcze związane z rewitalizacją Błoni pod Zamkiem. Na podstawie opracowanego projektu budowlanego przygotowujemy się do procedowania decyzji administracyjnych, w tym konserwatorskich i związanych z pozwoleniem na budowę.

Miasto chce także powtórzyć wielki sukces promocyjny i organizacyjny jakim było Euro U21 w 2017 r., czy Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce z 2018 r. Otrzymaliśmy prawo do organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce w 2019 r. oraz Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu w 2019 r. Przygotowujemy aplikację o organizację Mistrzostw Europy Juniorów w Lekkiej Atletyce w 2022 r. Lublin będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata U20 w piłce nożnej. W mieście zostanie rozegranych dziewięć spotkań.

  • Zielone i Ekologiczne Miasto

Ze względu na decyzję Wojewody Lubelskiego dotyczącą przekazania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wykonywania praw właścicielskich wobec Zalewu Zemborzyckiego, od końca 2018 roku prowadzone są pomiędzy Miastem a Wodami Polskimi ustalenia, co do sposobu i zakresu przekazywanych uprawnień i obowiązków. Miasto przedłożyło Wodom Polskim propozycję zawarcia porozumienia, które umożliwi doprowadzenie do końca rozpoczętych przez Wydział Inwestycji i Remontów prac budowlanych przy Zalewie Zemborzyckim, polegających na budowie nowej przepompowni wody oraz remoncie prawej zapory bocznej. Urząd Miasta przekazał także Wodom Polskim projekt protokołu zdawczo-odbiorczego gruntów, wód i urządzeń wodnych.

7 kwietnia odbędzie się referendum związane z przyszłością Górek Czechowskich.

Miejski Architekt Zieleni od 1 lutego 2019 r. przejął dotychczasowe kompetencje Zarządu Dróg i Mostów związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych. W najbliższych miesiącach zwiększy się także kwota w budżecie miasta przeznaczona na zieleń.

W ramach budowy nowych parków, skwerów i zieleńców, Prezydent wyraził zgodę na zwiększenie środków na realizację Parku Ludowego.

Przed nami budowa skweru przy Szwoleżerów – opracowana została dokumentacja projektowa. Czekamy na dokumentację projektową zagospodarowania skweru przy ul. Baśniowej, przygotowywane jest postępowanie na realizację robót budowlanych skweru przy ul. Szczecińskiej/Warmińskiej. Biuro projektowe usuwa wady stwierdzone w trakcie weryfikacji dokumentacji zielonego skweru przy ul. Zemborzyckiej/Kunickiego.

W ramach ochrony przed zabudową i zagospodarowania dla mieszkańców przestrzeni 5 wąwozów: w wąwozie pomiędzy al. Kompozytorów Polskich a ul. Szeligowskiego na Czechowie opracowana została dokumentacja projektowa, trwa procedowanie decyzji administracyjnych w tym zakresie, przygotowujemy się do opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania wąwozu Rury. Miasto przygotowuje się do zagospodarowania Parku Jana Pawła II od strony ul. Poznańskiej oraz od strony osiedla Górki. Rozpoczęły się prace projektowe parków kieszonkowych, które w przynajmniej w dwóch lokalizacjach powstaną wzdłuż ul. Kunickiego przy skrzyżowaniach z ulicami bezpośrednio do niej przylegającymi.

Powstałe w 2018 r. łąki kwietne będą rozszerzane na inne obszary, np. na ul. Głębokiej, ul. Nałęczowskiej, rondzie im. Mokrskiego (Zana-Filaretów), Rondzie im. Honorowych Krwiodawców. W chwili obecnej trwa analiza i wybór miejsc do wysiewów.

Jesienią 2018 r., po raz pierwszy w Lublinie wykonana została biologiczna rewitalizacja gleby – mikoryza. Zabiegowi poddane zostały misy korzeniowe i wszystkie większe przestrzenie, w obrębie których rosną drzewa w pasie drogowym ul. Radziszewskiego, na całej jej długości (ok. 150 drzew). W roku bieżącym planujemy wykonać takie zabiegi na kolejnych ulicach w centrum miasta, szczególnie w lokalizacjach, gdzie warunki siedliskowe drzew są najbardziej utrudnione.

  • Praca i Nowoczesna Gospodarka

Lublin z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów z kraju i z zagranicy. Przykładem tego są 2 przedsiębiorstwa przemysłowe, które w ostatnim kwartale rozpoczęły działalność w Lublinie. W październiku 2018 r. decyzję o inwestycji ogłosiła duńska firma Borg Automotive, która jest największą w Europie niezależną firmą regeneracyjną specjalizującą się w produkcji, sprzedaży i dystrybucji regenerowanych części samochodowych, natomiast w grudniu informację o wejściu do miasta przekazał niemiecki Data Modul – jeden z wiodących na świecie dostawców specjalistycznych technologii wyświetlania, technologii dotykowych i systemowych dla przemysłu.

Równie szybko rozwija się rynek nowoczesnych usług w Lublinie. Przyczynia się do tego stale rosnąca podaż wysokiej klasy powierzchni biurowych – w grudniu 2018 r. został oddany do użytku budynek Point 75 przy ul. Spółdzielczości Pracy. Stanowiło to symboliczne domknięcie bardzo udanego roku 2018 na lubelskim rynku biurowym, w którym m. in. dzięki ukończonym budynkom przy ul. Spokojnej oraz przy zbiegu ulic Nałęczowskiej i Kraśnickiej łączna dostępna nowoczesna powierzchnia biurowa wzrosła o ponad 15% i przekroczyła 200 tys. m2, plasując Lublin na 7. miejscu wśród polskich rynków regionalnych.

Dostępność infrastruktury sprawia, że w naszym mieście swoje oddziały chętnie lokują duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa obsługujące nowoczesne procesy biznesowe. W ciągu ostatniego roku zdecydowało się na to już 5 firm, z tego 2 w ostatnim kwartale. Jedną z nich jest Capgemini, czyli pochodząca z Francji globalna firma i jeden ze światowych liderów w zakresie doradztwa biznesowego, usług w zakresie technologii informatycznych i transformacji cyfrowej.

Zwiększającą się liczbę nowych przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność w Lublinie dobrze obrazuje strona www.praca.lublin.eu, która jest jednym z instrumentów wparcia dla lubelskich firm, ponieważ pozwala ona mieszkańcom na odnalezienie w jednym miejscu lokalnych firm z niemal dowolnej branży, które właśnie poszukują pracowników. Obecnie ogłasza się tam już ponad 160 przedsiębiorców.

Prowadzimy działania w celu pobudzenia również małej przedsiębiorczości. W obszarze obejmującym ul. Lubartowską i ulice przyległe szczególnie wspierana jest działalność przedsiębiorców reprezentujących tzw. przemysły kreatywne oraz rzemieślników. Przykładem tego jest projekt wymiany szyldów oraz konkurs „Kreatywne przemiany”, dzięki któremu wybrani przedsiębiorcy uzyskują doradztwo biznesowe w zakresie prowadzonej działalności, a ich lokal jest poddawany metamorfozie. Ważną inicjatywą jest również finansowana z Urzędu Miasta niedawno powstała przestrzeń coworkingowa dla przedstawicieli przemysłów kreatywnych o nazwie „Ładno pracownia”, zlokalizowana przy ulicy Lubartowskiej 30a. Realizowane działania mają w rezultacie prowadzić do stworzenia Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej.

Miejski Urząd Pracy w ramach wsparcia dla młodych wchodzących na rynek pracy w IV kwartale 2018 r. zawarł 58 umowy na kwotę ponad 1 mln zł na prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach Miejskiego programu stypendialnego dla najlepszych studentów i doktorantów blisko 750 tys. zł na rok 2018/2019 otrzymało 57 studentów i 30 doktorantów.

  • Miasto Wszystkich Mieszkańców

Miasto realizuje program budowy mieszkań komunalnych. TBS jest w trakcie procesu inwestycyjnego przy ul. Składowej 24, inwestycja obejmuje budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami (w jednym budynku powstanie 40 mieszkań, a w drugim 44 mieszkania z przeznaczeniem na wynajem). Spółka ma już decyzję pozwolenia na budowę, w grudniu 2018 r. TBS uzyskał pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej BGK. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w połowie roku. Zakończenie prac przewidziano pod koniec 2020 r.

Na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 28 lutego została przyjęta uchwała dotycząca rozszerzenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Szacunkowo z uprawnienia skorzysta około 23 tys. osób. Zmiany wejdą w życie najpóźniej 1 kwietnia. Na terenie DPS przy ul. Głowackiego oraz DPS przy ul. Kalinowszczyzna trwa rozbudowa infrastruktury w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych.  Oddanie inwestycji planowane jest pod koniec 2019 r.

Powstaje program Dostępny Lublin, w ramach którego planowana jest likwidacja barier architektonicznych oraz opracowanie standardów i opisanie wymogów projektowania w przestrzeni publicznej, w tym chodników, przejść dla pieszych, wind, parków, placów, itp. Główne założenie to umożliwienie wszystkim użytkownikom przestrzeni publicznej samodzielnego poruszania się i funkcjonowania.

Rozpoczęła się inwestycja budowy szkoły przy ul. Berylowej – wykonana jest kondygnacja piwniczna, stropy nad piwnicą, parter ścian zewnętrznych, pierwsza kondygnacja, prowadzone są prace przy całości stropów. Trwa procedura wyboru projektantów na rozbudowę szkół podstawowych w dzielnicy Felin oraz Sławin oraz wykonawców robót na termomodernizację SP 18, 33, 26 i III LO.

Udało się zwiększyć o 92 liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (powstały 2 nowe żłobki, a 2 już istniejące zwiększyły liczbę miejsc). Obecnie na terenie Gminy Lublin mamy 41 niepublicznych żłobków z liczbą 1074 miejsc oraz 6 klubów dziecięcych z liczbą 120 miejsc. To łącznie 1194 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Podmioty niepubliczne otrzymują dotację z budżetu Miasta Lublin.

Lublin jako jedyne miasto w województwie obejmie w ramach programu profilaktyki bezpłatną opieką stomatologiczną uczniów w blisko 70 szkołach w Lublinie. Miasto uzyskało dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez lubelski NFZ.

Działa już nowy punkt konsultacyjno-doradczy przy ul. Hutniczej 1A, w którym prowadzone jest poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Ze wsparcia w ramach punktu korzystają 62 osoby – uczestnicy projektu. Ponadto pomocą objęte będą także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy MOPR – łącznie ponad 200 osób. Od stycznia 2019 r. działa też dzienny ośrodek dla osób bezdomnych przy ul. Wyszyńskiego, prowadzony na zlecenie Prezydenta Miasta Lublin przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia powstały 3 nowe kluby seniora: „Pod Zamkiem”, Klub Seniora „Montessori” oraz Klub Seniora „Aktywna Kobieta” oraz dodatkowo 6 nowych klubów seniora przy Domach Pomocy Społecznej.