W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.
03.02.202109:11

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r. obejmujących:

  1. Realizację programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
  2. Realizację działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików,
  3. Prowadzenie działań dla ofiar przemocy w rodzinie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 1530.

Przed przystąpieniem do sporządzania oferty na powierzenie realizacji zadania należy dokładnie zapoznać się z tekstem ogłoszenia o konkursie ofert oraz wzorem formularza wyżej wymienionej oferty.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin