W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Budki dla ptaków i domki dla kotów - zadecyduj gdzie

Budki dla ptaków i domki dla kotów - zadecyduj gdzie
17.02.201609:40

Nowe budki lęgowe dla ptaków i domki dla kotów wolno żyjących – mieszkańcy mogą zdecydować o ich lokalizacji. Propozycje można zgłaszać do 11 marca na adres e-mail , a do 18 marca zgłoszenia będą przyjmowane przez Rady Dzielnic. Przedsięwzięcia te maja na celu poprawę losu zwierząt w mieście.

Nowe budki lęgowe to kolejna edycja akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina”, która na stałe wpisała się w harmonogram działań proekologicznych miasta. Dodatkowo w tym roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego, zakupione zostaną domki przeznaczone dla kotów wolno żyjących.

Budki lęgowe

Mieszkańcy mogą przyłączyć się do akcji i zgłaszać lokalizacje na adres e-mail (do 11 marca) oraz do Rad Dzielnic (do 18 marca), do których zwrócono się z prośbą o wskazanie zapotrzebowania na budki lęgowe dwóch typów: I typ – dla drobnego ptactwa (sikory, muchołówki, wróble) oraz II typ – dla jerzyków. Po analizie nadesłanych zgłoszeń budki zostaną proporcjonalnie przyznane Radom Dzielnic, których zadaniem będzie ich zawieszenie.

Przy szacowaniu potrzeb istotne jest zwrócenie uwagi na niezbyt gęste rozmieszczenie budek lęgowych na tym samym obszarze. Za duża ich liczba jest często powodem niezagnieżdżania się ptaków.

W tamtym roku, w ramach akcji, miasto ustawiło 80 budek dla drobnego ptactwa i 15 dla jerzyków. Koszt zrealizowania przedsięwzięcia wyniósł 2 tys. złotych. W tym roku planowane jest przeznaczenie 3 tys. Zł. Zadanie jest finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Budki lęgowe dla ptaków znajdują się już np. przy Al. Warszawskiej 47, ul. Harnasie 19, ul. Koncertowej 9, czy ul. Pogodnej 25.

Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin oszacuje zapotrzebowanie i przeprowadzi rozeznanie, które pozwoli na określenie dokładnej liczby budek dla ptaków oraz na wybór konkretnego ich wzoru.

Domki dla kotów

Mieszkańcy mogą zadecydować również o rozmieszczeniu 54 estetycznych kocich domków w dogodnych lokalizacjach dzielnic Lublina. Kocie domki pozwolą na łatwiejszy nadzór nad populacją kotów wolno żyjących oraz rozwiążą spory pomiędzy miłośnikami kotów, a osobami, które nie są przekonane do obecności zwierząt, np. w piwnicach bloków. Domki będą posiadały tabliczki informujące o konieczności zachowania rozwagi i porządku oraz zasad dotyczących dokarmiania kotów wolno żyjących. Domki dla kotów montowane będą na jesieni. Koszt szacunkowy wpisany w projekcie BO to blisko 37,8 tys zł za 54 domki i 9,7 tys zł za 54 tabliczki.

Apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie ilości kotów wolno żyjących na obszarze poszczególnych Rad Dzielnic, wraz ze wskazaniem ich stałych miejsc bytowania. Po weryfikacji zapotrzebowania, Wydział Ochrony Środowiska przydzieli Radzie Dzielnicy adekwatną do potrzeb ilość domków.

Na propozycje mieszkańców wysyłane drogą mejlową czekamy do 11 marca. Rady Dzielnic prześlą wskazane lokalizacje do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin do 18 marca 2016 roku. Informacje dotyczące numerów kontaktowych i lokalizacji Rad Dzielnic znajdują się na stronie internetowej miasta pod tym adresem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 466 26 41 lub 81 466 26 40.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie