W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023
05.01.202111:09

Konsultacje projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Lublin informuje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzony projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 23 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.

Dokumenty dostępne są do wglądu:

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od 23 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta Lublin Wydział Ochrony Środowiska, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin lub w Biurach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych na terenie Miasta Lublin,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym tj. e-mailem na adres: srodowisko@lublin.eu
    lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Lublin.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

Pliki do pobrania

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie