W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin i Polska Korporacja Recyklingu razem na rzecz ograniczania odpadów

Lublin i Polska Korporacja Recyklingu razem na rzecz ograniczania odpadów
25.10.202312:37

Kampanie edukacyjne, zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz nowoczesne pojemniki na elektroodpady to planowane efekty realizacji nowego międzynarodowego projektu, w którym od września uczestniczy Miasto. Lokalnym partnerem Lublina w tej inicjatywie jest Polska Korporacja Recyklingu.

– Jako samorząd jesteśmy zobowiązani do wdrożenia lokalnych i regionalnych modeli zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Wynika to z unijnych zaleceń dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki ponownemu użyciu, naprawie i recyklingowi materiałów wydłużamy cykl życia produktów, co w praktyce oznacza znaczne ograniczenie ilości odpadów. Naszym działaniom wsparcia udzieli Polska Korporacja Recyklingu, z którą od wielu lat współpracujemy w zakresie organizacji systemu zbierania zużytego sprzętu od mieszkanek i mieszkańców Lublina – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju

Miasto Lublin realizuje projekt razem z Politechniką Czeską w Pradze, Miastem Gdańsk, Powiatem Bielskim oraz samorządami i środowiskami naukowymi z Włoch, Słowenii, Chorwacji, Słowacji i Austrii. W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań dotyczących produkcji, użytkowania i naprawy sprzętu eklektycznego i elektronicznego oraz recyklingu zużytego sprzętu, Miasto będzie współpracowało z przedstawicielami środowiska naukowego, jak i przedsiębiorcami działającymi w zakresie gospodarki odpadami.

Głównym partnerem Miasta Lublin w realizacji działań projektowych jest Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., która jest jednym z największych zakładów recyklingu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego w kraju. W podpisanym dzisiaj (25 października) liście intencyjnym strony zadeklarowały współpracę w zakresie uzyskania zamierzonych efektów projektu, wspierając działania unijnej strategii na rzecz urzeczywistniania planów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Kluczowym zagadnieniem w obszarze gospodarowania odpadami jest efektywne wykorzystanie potencjału surowcowego odpadów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ale i inne frakcje odpadów poużytkowych po zakończeniu cyklu życia, mogą i powinny być poddane procesom odzysku, w tym recyklingu i stanowić źródło wysokiej jakości resurowców do tworzenia nowych produktów. Sprzyjają temu w sposób obiektywny zorganizowane modele współpracy w zakresie efektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzania i recyklingu w instalacjach dysponujących nowoczesnymi oraz bezpiecznymi dla środowiska technologiami – mówi Witold Chemperek, Wiceprezes Zarządu Polskiej Korporacji Recyklingu Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie

W ramach realizacji projektu w Lublinie odbędą się kampanie edukacyjne dla mieszkanek i mieszkańców dotyczące prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym oraz elektronicznym. Dodatkowo zostaną również przeprowadzone pilotażowe działania z zakresu społecznej odpowiedzialności użytkowania takich urządzeń. W szkołach uczniowie wezmą udział w zbiórce elektroodpadów, a w przestrzeni miasta pojawią się nowoczesne pojemniki do zbierania drobnego zużytego sprzętu elektronicznego.

Z kolei partnerzy projektu reprezentujący jednostki badawczo-rozwojowe, opracują podręcznik zawierający rekomendacje dla producentów oraz przetwarzających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Odbędą się także akcje pilotażowe bezpośrednio w zakładach produkujących taki sprzęt elektroniczny, które mają na celu ulepszenie produktów w taki sposób, żeby cykl ich życia trwał dłużej, a po zakończeniu użytkowania łatwo było odzyskać surowce, w tym elementy plastikowe. 

Projekt partnerski „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie środkowej” realizowany jest w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Projekt potrwa do marca 2026 r., a jego wartość to ponad 2,3 mln euro. Środki przeznaczone na działania w ramach realizacji projektu w Lublinie wynoszą 112 tys. euro.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie