W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin szykuje się do wiosny!

Lublin szykuje się do wiosny!
16.03.202209:15

W poniedziałek (21 marca) wraz z nadejściem wiosny ruszy pozimowe sprzątanie Lublina. To duża akcja porządkowa, prowadzona tuż po zimie na ulicach, chodnikach, przystankach oraz w miejscach poza pasami drogowymi i na terenach zielonych. Akcja potrwa miesiąc, a szacowany koszt posprzątania samych pasów drogowych wyniesie 700 tys. zł.

– Najbliższe tygodnie to czas intensywnych prac porządkowych w mieście. To standardowe działanie naszych służb prowadzone zaraz po zakończeniu zimy. Mamy nadzieję, że wiosenna aura będzie sprzyjać i pozwoli objąć pracami lubelskie ulice, ciągi piesze, a także tereny znajdujące się poza pasem drogowym. Sukcesywnie będziemy prowadzić również naprawy uszkodzeń i ubytków w jezdniach. Jak co roku w przestrzeni Lublina nie zabraknie też kwietnych aranżacji, które pojawią się w najbardziej reprezentacyjnych lokalizacjach. Po raz kolejny kładziemy także nacisk na akcję wiosennego sprzątania terenów publicznych w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, do której zapraszam wszystkich mieszkańców. Szczególną rolę w powodzeniu tej akcji upatrujemy wśród Rad Dzielnic, które jako gospodarze poszczególnych części miasta, mogą nie tylko wskazać miejsca wymagające więcej uwagi, ale również bardzo pomóc w koordynacji działań porządkowych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zimowe koszty utrzymania ulic i chodników, czyli odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na ulicach i chodnikach w czasie trwania tej zimy (2021-22) wyniosły około 6,7 mln zł, więc okazały się nieco niższe niż w rekordowym pod tym względem roku ubiegłym, kiedy to zimowe utrzymanie ulic pochłonęło 10 mln zł. W sezonie 2021/2022 akcja zimowego utrzymania w formie czynnej była prowadzona przez 41 dni. Najdroższa doba akcji (20/21 stycznia) kosztowała ok. 326 tys. zł. Podczas odśnieżania miasta zużyto łącznie 3200 ton soli oraz 1300 ton piasku. Z kolei koszty zimowego utrzymania terenów poza pasem drogowym w czterech rejonach miasta, łącznie z utrzymaniem nawierzchni z kruszyw mineralnych oraz nawierzchni nieulepszonych wyniosły 680 tys. zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, prace związane z pozimowym sprzątaniem dróg będą polegały na oczyszczaniu nawierzchni jezdni, dróg rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także opasek przykrawężnikowych oraz innych elementów ulic w krawężnikach. Szacunkowy koszt tej akcji to około 700 tys. zł. Ponadto, w związku ze zniszczeniem nawierzchni części ulic w okresie zimowym i występującymi ubytkami konieczne są również naprawy jezdni. Rozpoczęcie tych prac będzie możliwe po wystąpieniu odpowiednich warunków atmosferycznych, czyli dodatniej temperatury oraz po rozmarznięciu gruntu. Cały czas prowadzone są doraźne naprawy nawierzchni polegające na wypełnianiu ubytków masą mineralno-bitumiczną w technologii „na zimno” lub lanym asfaltem.

Sprzątaniem objęte zostaną również tereny zlokalizowane poza pasem drogowym. Są one oczyszczane z zalegającego piasku i innych pozostałości po zimowym utrzymania miasta, jak również z zaśmieceń oraz pojawiających się odrostów roślinności. Część terenów objętych stałym utrzymaniem, zlokalizowanych poza pasem drogowym w okresach ustąpienia warunków zimowych jest na bieżąco sprzątana, co minimalizuje zaleganie piasku, w związku z tym może być od razu przekazana do tzw. letniego oczyszczania. Dotyczy to przede wszystkim centrum miasta – Placu Litewskiego, deptaka Krakowskiego Przedmieścia czy Ogrodu Saskiego. Natomiast powierzchnie placów i ciągów komunikacyjnych, które w wyniku objazdów zostaną ocenione jako zapiaszczone, przed włączeniem w letnie harmonogramy, będą objęte oczyszczaniem pozimowym. Wstępnie koszt takich prac szacuje się na ok. 40 tys. zł. Dodatkowo, jak co roku, planowane jest odmalowanie koszy na śmieci, co będzie możliwe dopiero po ustąpieniu przymrozków.

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej utrzymuje ok. 800 ha terenów zieleni w mieście, w tym 13 parków, gdzie stale prowadzony jest monitoring terenów zielonych zarówno przez pracowników, jak i strażników miejskich. Przygotowania do sezonu wiosennego rozpoczęły się w tych miejscach już jesienią ubiegłego roku. Zostały zgrabione liście z głównych ciągów komunikacyjnych i arterii dróg. Aktualnie trwa wiosenne grabienie liści oraz rozpoczęły się prace pielęgnacyjne krzewów i nasadzeń ozdobnych. Kolejnym etapem będzie przygotowanie rabat – bylinowych oraz z traw ozdobnych, utrzymanie zieleńców z roślinnością urządzoną na nadchodzący sezon. Prace będą polegały na cięciu przekwitłych kwiatostanów, dosypaniu kory, pieleniu oraz uzupełnieniu roślin. Pod koniec marca zdemontowane zostaną również maty słomiano-foliowe w pasie drogowym ul. Kołłątaja oraz ul. Krakowskie Przedmieście, chroniące roślinność przed areozolem solnym.

Na przełomie marca i kwietnia zostaną obsadzone bratkami rabaty na Placu Litewskim, placu Krąpca, w Ogrodzie Saskim i Parku Bronowickim oraz konstrukcje kwietnikowe na Placu Łokietka. Jak co roku donice, skrzynki i konstrukcje z aranżacjami kwietnikowymi pojawią się w ścisłym centrum Lublina oraz na ul. Muzycznej, al. Tysiąclecia oraz ul. Jana Pawła II. Trawy ozdobne jak rozplenice japońskie zostaną połączone z bardzo dekoracyjnymi roślinami jednorocznymi – petuniami, pelargoniami, wilcem, smagliczką, paciorecznikiem i komarzycą, w łącznej liczbie ok. 6,4 tys. roślin. Zaplanowana szata roślinna jest bardzo dekoracyjna, dodatkowo odznacza się odpornością na warunki miejskie. Wzorem ubiegłych lat Miasto będzie kontynuować również wysiewy łąk kwietnych oraz łanów słoneczników.

Trwają już wiosenne porządki infrastruktury przystankowej. Prace skupiają się przede wszystkim na uprzątnięciu peronów oraz myciu infrastruktury – wiat i słupków przystankowych. Do tej pory zostało umytych 51 wiat przystankowych i 16 słupków. W pierwszej kolejności sprzątane są przystanki w centrum miasta. Sprzątanie odbywa się zgodnie z zasadą – od przystanków usytuowanych w ścisłym centrum Lublina w kierunkach peryferyjnych. W sumie sprzątanych jest ponad 780 przystanków znajdujących się na terenie miasta. Każdego dnia przy utrzymaniu czystości przystanków zatrudnionych jest kilkunastu pracowników, którzy pracują w systemie trzyzmianowym. Średnio miesięcznie z przystanków wywożonych jest około 210 m3 śmieci, co w całym roku 2021 dało ponad 2,5 tys. m3 odpadów. Dużym problemem od kilku lat jest też podrzucanie na przystanki komunikacji miejskiej odpadów wielkogabarytowych. Co roku, miejskie służby wywożą z przystanków między innymi zniszczone meble, wózki dziecięce, opony, stare części i odpady samochodowe, a w 2021 r. została tam nawet podrzucona lodówka.

Wszystkie tereny miasta zarówno, w pasach drogowych i poza pasami, monitorowane są pod kątem powstawania dzikich wysypisk. Od początku roku zarówno po zgłoszeniach mieszkańców, jak i interwencjach Straży Miejskiej, zlikwidowano 24 dzikie wysypiska poza pasami drogowymi, między innymi przy ul. Wrzosowej, Lędzian, Czechowskiej, Ogródkowej, Bursztynowej, Wądolnej, Medalionów, Nałkowskich, Muzycznej, Wapowskiego, Jutrzenki, Ślężan, Kościelnej a także 18 dzikich wysypisk w pasach drogowych. W trakcie realizacji jest likwidacja wysypisk między innymi przy ul. Robotniczej.

W pozimowe sprzątanie miasta oprócz Zarządu Dróg i Mostów oraz Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej zaangażowani są funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy prowadzą kontrole rejonu miasta, aby sprawniej podejmować decyzje o sprzątaniu przestrzeni publicznej. Do połowy marca wskazano ponad 130 miejsc zaśmieconych na terenie miejskim oraz w wyniku działań interwencyjnych dzielnicowych Straży Miejskiej doprowadzono do uprzątnięcia 30 działek prywatnych przez ich właścicieli. Ponadto w okresie od 1 stycznia do 14 marca funkcjonariusze Straży Miejskiej sprawdzili 157 pieców oraz 129 razy spalanie na zewnątrz.

Obserwując rosnące zainteresowanie mieszkańców akcją wiosennego sprzątania terenów publicznych z okazji Dnia Ziemi, wzorem lat ubiegłych zostanie zorganizowana akcja „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. Poprzednia edycja spotkała się z dużym i pozytywnym odzewem społecznym, dlatego tegoroczna akcja, planowana w dniach 22-23 kwietnia, także zostanie zrealizowana przy wsparciu mieszkańców poszczególnych dzielnic. Obecnie trwa nabór chętnych prowadzony za pośrednictwem Rad Dzielnic. W odpowiedniej ankiecie Rada Dzielnicy może zaproponować miejsca objęte sprzątaniem oraz wskazać lokalizacje, w których zostaną pozostawione worki. Wydział Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji od Rad Dzielnic na temat liczby chętnych uczestników, wyposaży wolontariuszy w rękawice i worki oraz zorganizuje odbiór zebranych odpadów. W ramach tego wydarzenia posprzątane zostaną przede wszystkim drobne, ale bardzo uciążliwe odpady komunalne, które negatywnie wpływają na estetykę terenów zielonych. O szczegółach tej społecznej akcji sprzątania poinformujemy odrębnym komunikatem.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie