W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto po raz kolejny dopłaci do wymiany pieców

Miasto po raz kolejny dopłaci do wymiany pieców
04.04.201812:36

Nabór wniosków o dopłaty do wymiany starego ogrzewania rozpocznie się w środę (11 kwietnia) i będzie prowadzony w sposób ciągły. Osoby, które złożą wniosek w tym roku, a nie zakwalifikują się do programu, będą miały taką szansę w roku następnym, bez konieczności ponownego składania dokumentów. Kolejną zmianą w regulaminie jest możliwość wymiany starego pieca lub kotła na ogrzewanie w systemie hybrydowym.  Na dotacje w tym roku miasto przeznaczy 350 tys. zł.

- Lublin jako jedno z pierwszych miast w Polsce rozpoczął działania mające na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie niskiej emisji poprzez wsparcie finansowe mieszkańców, którzy zdecydowali się na wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe. Dziś podejmujemy kolejne działania, ruszamy z pierwszym w Lublinie panelem obywatelskim, który dotyczy tematyki smogu, organizujemy akcje edukacyjne w szkołach i kontynuujemy Program ograniczenia niskiej emisji cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w 2018 r.

Program ograniczenia niskiej emisji (PONE) w tym roku wprowadza pewne zmiany. Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta Lublin w lutym br. nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły, a same wnioski rozpatrywane według kolejności złożenia w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38/I piętro (w sekretariacie lub pok. nr 117) oraz w dowolnym Biurze Obsługi Mieszkańców.

O dotację w ramach Programu mogą się ubiegać się zarówno osoby fizyczne, w tym najemcy lokali komunalnych,  wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, czy jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Maksymalnie dotacja może wynieść do 50% poniesionych, udokumentowanych kosztów. Dotacja przysługuje na wymianę pracujących systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel, drewno), które stanowią trwałe wyposażenie budynku lub lokalu, w przypadku, gdy likwidowane źródło grzewcze na paliwo stałe jest jedynym źródłem ogrzewania dla tej nieruchomości.

Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i nieruchomościach w granicach administracyjnych Miasta Lublin, na:

  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompy ciepła,
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie olejowe,
  • system hybrydowy (mieszane systemy centralnego ogrzewania z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych).

Podstawą wzięcia udziału w Programie jest złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie dotacji, a także m.in. harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do budynku/lokalu (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, kserokopia aktu notarialnego). Szczegółowe wytyczne znajdują się w regulaminie.

W przypadku budynku lub lokalu należącego do kilku właścicieli wniosek składa każdy ze współwłaścicieli lub jeden ze współwłaścicieli, dołączając jednocześnie odpowiednie dla tego celu pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych osób.

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie umowy po zrealizowaniu zadania, na podstawie wniosku o rozliczenie dotacji. Do wniosku o rozliczenie należy dołączyć kserokopie faktur i rachunków (oryginały do wglądu) oraz dokumenty potwierdzające zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, pok. 103 lub pod numerem telefonu 81 466 2621.

Program ograniczenia niskiej emisji w Lublinie realizowany jest od 2013 roku. Do tej pory miasto przeznaczyło na dotację ponad 1,4 mln zł, a dzięki nim mieszkańcy Lublina zlikwidowali ponad 300 starych pieców lub kotłów na paliwa stałe.

Łącznie w ramach PONE w 2017 roku zlikwidowano 80 źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym. W ramach dofinansowań wypłacono kwotę ponad 370 tys zł. W większości zadania dotyczyły przejścia na ogrzewanie gazowe.

Pliki do pobrania

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie