W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Recykling – ważna sprawa
18.03.202410:59

Właściwa segregacja odpadów ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska i warto o tym przypominać. Okazją do tego jest obchodzony dzisiaj (18 marca) Światowy Dzień Recyklingu. W tym dniu Miasto zachęca mieszkanki i mieszkańców Lublina do podejmowania codziennych działań mających na celu redukcję ilości wytwarzanych odpadów i zwiększenie odzysku surowców.

– Światowy Dzień Recyklingu to dobry moment do refleksji nad naszymi codziennymi wyborami i nawykami konsumenckimi. Każdy z nas może włączyć się aktywnie w proces recyklingu, bo rozpoczyna się on już w naszym gospodarstwie domowym, gdzie następuje segregacja odpadów. Ważne, by odbywała się ona w sposób prawidłowy. W obliczu narastającego problemu zanieczyszczenia środowiska i wyczerpywania zasobów naturalnych, recykling staje się nieodzownym elementem działań proekologicznych. Dzisiaj, w Światowym Dniu Recyklingu podsumowujemy nasze działania w tym zakresie i zachęcamy wszystkich mieszkańców do promowania tej idei w swoich społecznościach – mówi Katarzyna Madoń-Kremeś, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska.

W 2023 roku właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Lublina, wytworzyli około 103,5 tys. ton odpadów komunalnych, co daje 328 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Segregacja odpadów na właściwe frakcje pozwoli im wrócić do obiegu. Dzięki recyklingowi papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne zostaną ponownie wykorzystane przy produkcji nowych artykułów. Jest to kluczowy krok w kierunku ograniczenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach oraz zmniejszenia zużycia surowców naturalnych.

Aby skutecznie promować recykling, niezbędne jest zaangażowanie społeczeństwa na rożnych poziomach. Edukacja na temat segregacji odpadów, zmiany przyzwyczajeń zakupowych oraz wspieranie inicjatyw lokalnych są kluczowe dla budowania kultury zrównoważonego gospodarowania odpadami. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi w tym zakresie cykliczne akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkanek i mieszkańców w każdym wieku, dotyczące w szczególności zasad selektywnego zbierania odpadów i recyklingu. W 2023 roku zrealizowano dwa projekty edukacyjne, w tym „Ekologiczny Lublin. Oszczędzaj wodę, segreguj odpady, dbaj o otoczenie!” przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach działań projektowych wydano broszurę z praktycznymi informacjami na temat kompostowania, książeczkę edukacyjną „Dbamy o środowisko” dla uczniów młodszych klas oraz zrealizowano 5 filmów edukacyjnych. Ponadto zorganizowano konkurs plastyczny o prawidłowej segregacji, przeprowadzono cykl 40 warsztatów dotyczących segregacji, recyklingu i idei zero waste, a także debatę pt. „Gospodarka odpadami i ochrona powietrza – ekologiczne wyzwania oczami młodzieży”, podsumowującą projekty edukacyjne.

We wrześniu 2023 r. roku Miasto Lublin przystąpiło także do międzynarodowego projektu partnerskiego „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem.

Przypominamy również, że Miasto Lublin wspólnie z Polską Korporacją Recyklingu realizuje usługę bezpłatnego odbioru elektroodpadów bezpośrednio z domów. Akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i liczba odbiorów domowych wzrasta w skali miesiąca o około 20%. Z tej formy pozbycia się elektroodpadów korzysta miesięcznie średnio 350 osób, od których łącznie odbierane jest około 40-50 ton zużytych sprzętów elektronicznych i elektrycznych. 

Informacje na temat prawidłowej segregacji odpadów dostępne są na stronie srodowisko.lublin.eu w zakładce Odpady i recykling.
 

Pliki do pobrania

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie