W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zmiany klimatu

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin

„Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin do roku 2030” został opracowany na podstawie Porozumienia NR DZR/19/U/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku zawartego pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Miastem Lublin, stanowiącego deklarację udziału Miasta w projekcie „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Plan powstał w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzeby adaptacji do skutków tych zmian. W trakcie opracowywania podlegał on również konsultacjom społecznym z mieszkańcami. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu. Na potrzeby przygotowania Planu sporządzono szczegółową diagnozę, w której oceniono warunki klimatyczne miasta oraz ich przyszłe zmiany, wrażliwość miasta na zmiany klimatu oraz potencjał do reagowania na wynikające z nich zagrożenia.

Szczególnie wrażliwymi sektorami w Lublinie są:

  • zdrowie publiczne i jakość życia,
  • gospodarka wodna,
  • gospodarka przestrzenna,
  • różnorodność biologiczna.

W Planie Adaptacji wskazano działania adaptacyjne z trzech kategorii:

  1. .działania organizacyjne – dotyczące zmian w prawie miejscowym w zakresie np. planowania przestrzennego, organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń klimatycznych, usprawnienia funkcjonowania służb miejskich bądź systemów ostrzegania przed zagrożeniami.
  2. działania informacyjno-edukacyjne – to działania wspierające i podnoszące społeczną świadomość klimatyczną oraz propagujące dobre praktyki adaptacyjne. Pozwalają one uodpornić miasto i jego mieszkańców poprzez odpowiednie programy edukacyjne i zintensyfikowane działania informacyjne.
  3. działania techniczne – to działania o charakterze inwestycyjnym obejmujące budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Pełną treść Planu można pobrać ze strony Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu.

 

Do pobrania

KLIMAT MIASTA LUBLIN

Klimat miasta ma charakter przejściowy między klimatem oceanicznym a kontynentalnym. W porównaniu z innymi obszarami Polski Wyżyna Lubelska cechuje się największym kontynentalizmem termicznym klimatu, związanym z względnie wysokimi temperaturami lata oraz dużym kontynentalizmem opadowym. Przejawem tego są: duża liczba dni pogodnych w lecie, ale i w roku, stosunkowo wczesne daty występowania przymrozków, długa wiosna, duża częstość pogody mroźnej oraz duża różnica między opadami lata i zimy.

Wartość średniej rocznej temperatury powietrza w Lublinie w okresie 1981-2015 wyniosła 8,8°C przy tendencji wzrostowej o ok. 0,5°C na dekadę. Liczba dni upalnych z temperaturą maksymalną powyżej 30,0°C wykazuje tendencję wzrostową, średnio o 3 dni w dziesięcioleciu.

  • Najwyższa maksymalna dobowa temperatura powietrza 35,8°C na stacji pomiarowej UMCS w Lublinie odnotowana została 8 sierpnia 2013 roku.
  • Najniższą temperaturę dobową powietrza -29,2°C odnotowana 8 stycznia 1987 roku.
  • Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej 48 cm wystąpiła w lutym 2010 roku.

Do pobrania

Biuro Rewitalizacji i Klimatu

W 2020 roku w strukturze Urzędu Miasta Lublin utworzono referat ds. klimatu, obecnie funkcjonuje on w ramach Wydziału Energii i Klimatu. Celem i zadaniem referatu ds. klimatu jest zbieranie informacji o akcjach i projektach prowadzonych przez miasto, wskazywanie brakujących posunięć, potrzeb oraz inicjowanie nowych kroków w celu adaptacji miasta do postępującej zmiany klimatu. Działania referatu pozwolą na lepsze ukierunkowanie i skoordynowanie poczynań miasta w dziedzinie zmian klimatycznych.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie