W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Aleje Racławickie na finiszu

Aleje Racławickie na finiszu
12.08.202114:27

Wszystkie zasadnicze prace drogowe przy realizacji kluczowej inwestycji Miasta – przebudowy Al. Racławickich zostały zakończone. Choć inwestycję czekają jeszcze odbiory techniczne i procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to mieszkańcy już mogą korzystać z nowych jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. Na terenie inwestycji prowadzone będą jeszcze prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz w zakresie włączenia wybudowanych sygnalizacji świetlnych do Systemu Zarządzania Ruchem. Całość zadania pochłonęła ponad 100 mln zł, z czego 85% dofinansowania stanowią fundusze europejskie.

Przebudowa Al. Racławickich to dla Lublina projekt priorytetowy. Obszar objęty inwestycją ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Miasta, ale również dla całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w związku z wyjątkową koncentracją wzdłuż Al. Racławickich instytucji publicznych, takich jak szkoły, urzędy i uczelnie. Obszar ten jest bardzo intensywnie wykorzystywany nie tylko przez użytkowników samochodów osobowych, ale i przez komunikację miejską. Realizacja wszystkich zadań nadaje priorytet transportowi publicznemu, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w całym mieście, rozładowanie zatorów komunikacyjnych, a w konsekwencji skrócenie czasu przemieszczania się pomiędzy dzielnicami. Efektami wielomiesięcznych prac są przede wszystkim odnowione nawierzchnie ulic i chodników oraz nowe ścieżki rowerowe. Nie można również zapomnieć o kilometrach nowej infrastruktury podziemnej. Zbudowana kanalizacja deszczowa zapewni odprowadzanie wód opadowych z tej głównej ulicy miasta. Nowej infrastrukturze drogowej towarzyszy zieleń, dzięki temu Al. Racławickie nadal pozostają zieloną śródmiejską arterią miasta. Inwestycja zachwyci nie tylko funkcjonalnie, ale także swoim walorem estetycznym – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Wykonawca ukończył wszystkie zasadnicze prace drogowe, co zapewnia przejezdność na całym odcinku Al. Racławickich i ul. Lipowej. W najbliższym czasie będą jeszcze prowadzone prace w zakresie oznakowania poziomego i pionowego. Wprowadzone na początku sierpnia zmiany w projekcie organizacji ruchu, skutkują koniecznością uzupełnienia oznakowania. W ramach aktualizacji projektu organizacji ruchu zapadła decyzja, aby wykonać peron autobusowy wraz z chodnikami na ul. Sowińskiego, naprzeciwko Bioteki w kierunku ul. Głębokiej. Tam zostaną również zlokalizowane dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, a na ul. Lipowej przy Astorii dwa miejsca dla postoju taxi. Ponadto, zostanie wykonane miejsce dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Poniatowskiego oraz korekta oznakowania na Al. Racławickich przy dojeździe do ronda Honorowych Krwiodawców, poprzez likwidację buspasa przed tym skrzyżowaniem. Lewy pas ma być przeznaczony do skrętu w lewo, środkowy do jazdy na wprost lub w lewo, zaś prawy do skrętu w prawo lub jazdy na wprost. Poza tym wykonawca będzie jeszcze porządkował teren, likwidował tymczasowe przejazdy, przejścia i przystanki oraz wykonywał prace poza zakresem robót objętych inwestycją, czyli wykonanie trawników i ewentualnych zejść do ciągów na posesjach.

Komponentem projektu, który pozostał do uruchomienia są sygnalizacje świetlne. Z uwagi na trwającą jeszcze aktualizację systemu zarządzania ruchem z centralnym serwerem miasta, nie będzie możliwości włączenia wszystkich sygnalizacji jednocześnie od 12 sierpnia. Ten proces będzie wdrażany sukcesywnie. Aktualnie działa już sygnalizacja świetlna przy ul. Długosza. Od soboty (14 sierpnia) planowane jest uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego, Sowińskiego i Al. Racławickich. Wówczas również ul. Poniatowskiego zostanie otwarta dla ruchu. Z uwagi na duże natężenie ruchu w relacji północ-południe, otwarcie tej ulicy dla ruchu bez działającej sygnalizacji mogłoby stwarzać sytuacje niebezpieczne dla kierowców, stąd decyzja o skoordynowaniu tych działań w jednym czasie. Nadal utrzymane zostanie zamknięcie wlotu ul. Wieniawskiej, do momentu uruchomienia sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Krakowskie Przedmieście, Lipowa, Al. Racławickie. Tymczasowo te światła będą pracować w trybie „żółty puls”. Do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, na terenie objętym inwestycją, będzie funkcjonowało oznakowanie docelowe wraz ze znakami „roboty drogowe” za każdym skrzyżowaniem i ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Prace przy przebudowie Al. Racławickich rozpoczęły się w drugiej połowie kwietnia 2020 roku. Swoim zakresem objęły przede wszystkim budowę/przebudowę wszystkich sieci, przebudowę dróg, trakcji trolejbusowej oraz wyznaczenie buspasów. W ramach inwestycji wykonano prace drogowe na Al. Racławickich, al. Kraśnickiej i al. Sikorskiego oraz ulicach: Puławskiej, Spadochroniarzy, Legionowej, Głowackiego, Sowińskiego, Poniatowskiego do wiaduktu, Popiełuszki, Długosza, Łopacińskiego, Grottgera, Żwirki i Wigury, Lipowej, Sądowej, Curie-Skłodowskiej, Okopowej, Ofiar Katynia, Sztajna i Rowerowej. Wykonano ponad 77 tys. m2 warstwy ścieralnej nawierzchni, 28 tys. m2 chodników oraz ponad 5 km ścieżek rowerowych. Wszystkie zatoki autobusowe zyskały nowe nawierzchnie z betonu cementowego. Jednym z pierwszych efektów wielomiesięcznych prac przy prowadzonej przebudowie Al. Racławickich było przywrócenie ruchu okrężnego na rondzie Honorowych Krwiodawców. Z końcem ubiegłego roku kierowcy mogli już skorzystać z odnowionego obiektu drogowego. Przebudowa ronda objęła wszystkie cztery jego części. Prace objęły także sieć trakcyjną. W miejscu zdemontowanej starej infrastruktury wykonano nowe fundamenty i słupy. Finalnie zamontowano ich 190 i zawieszono na nich trakcję trolejbusową. Al. Racławickie, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowa na całej długości są oświetlone, z wykorzystaniem 369 lamp. Wykonano także fundamenty i maszty sygnalizacji świetlnej oraz zamontowano sterowniki. Obecnie wykonywana jest aktualizacja systemu zarządzania ruchem z centralnym serwerem miasta. Docelowo do użytkowania oddanych zostanie 13 sygnalizacji świetlnych, w tym trzy nowe na ulicach Grottgera, Rowerowej oraz Puławskiej.

W ramach prowadzonej przebudowy, najważniejszymi pracami były te dotyczące sieci podziemnych. Na całym zadaniu wbudowano ponad 400 km kabli energetycznych oraz światłowodów telekomunikacyjnych. Powstało ponad 6 km nowej kanalizacji deszczowej. Na Al. Racławickich powstał zbiornik retencyjny w rejonie ronda Honorowych Krwiodawców o długości 170 m. Przyjmie on 140 tys. litrów wody, która będzie odprowadzana do Czechówki, przez al. Sikorskiego. Z kolei na ul. Lipowej wykonano 3-elementowy zbiornik wodny o pojemności blisko 600 tys. litrów. Jego najdłuższy element mierzy 168 m. Zbiornik retencyjny zbierze wodę deszczową z Al. Racławickich od ul. Poniatowskiego w stronę ul. Lipowej i Krakowskiego Przedmieścia. Nowoczesna kanalizacja odprowadzi wodę do Czechówki przez ul. Poniatowskiego oraz do Bystrzycy przez ul. Lipową i Piłsudskiego. Nowa „burzówka” pozwoli też na uzdatnianie odpadów gromadzonych na ulicach. Z kolei kompletna sieć gazowa wynosi ponad 2 km. W miejsce wyburzonego pustostanu na ul. Poniatowskiego wybudowano gazociąg. Najważniejszy przepływ gazu, stanowiący główne zasilanie, powstał do wysokości XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania. Jest on podłączony do centralnej rozdzielni gazu zlokalizowanej również przy tej ulicy.  

Inwestycja wprowadziła również zmiany w organizacji ruchu. Na Al. Racławickich wyznaczono buspasy. Poza komunikacją miejską i taksówkami dopuszczono na nich ruch również motocyklistów, oznakowanych i nieoznakowanych pojazdów Policji oraz oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej. Swoją geometrię zmieniło skrzyżowanie Al. Racławickich z ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego. Jadąc Al. Racławickimi od strony Centrum jeden pas ruchu jest do skrętu w lewo, dwa do jazdy na wprost, z czego jeden skrajny do skrętu w prawo. Z kolei jadąc w kierunku centrum, od strony ronda Honorowych Krwiodawców, będą dwa pasy ruchu służą do jazdy na wprost, z czego jeden umożliwia skręt w ul. Sowińskiego. Z ul. Sowińskiego jadąc w górę w kierunku Poniatowskiego dwoma pasami pojedziemy prosto, a jeden stanowi prawoskręt w Al. Racławickie. Natomiast z ul. Poniatowskiego będzie możliwa jazda na wprost i skręt w prawo w Al. Racławickie. W związku z poszerzeniem ul. Sowińskiego, miejsca parkingowe zlokalizowane przy tej ulicy naprzeciwko Bioteki przestaną funkcjonować. Z kolei „stara” ul. Poniatowskiego stała się ulicą ślepą, o funkcji drogi serwisowej zapewniającej dojazd do posesji i do ul. Dubois. Istniejące miejsca parkingowe zlokalizowane na „starej” ul. Poniatowskiego pozostały bez zmian, natomiast te znajdujące się w dalszej jej części (którą odbywał się ruch) zostały wykonane jako równoległe po poszerzeniu ulicy do 7,5 m. Tym samym na „starej” ul. Poniatowskiego powstało kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Na Al. Racławickich wdrożono udogodnienie dla miłośników dwóch kółek. Zaprojektowane rozwiązanie pozwala rowerzyście dostać się poprzez pas filtrujący do śluzy rowerowej, dzięki której będzie ustawiony przy ruszaniu ze skrzyżowania przed wszystkimi pojazdami przy ul. Lipowej. Zapewni mu to swobodę startu, z drugiej strony rowerzysta będzie widoczny dla wszystkich pojazdów.

Przebudowa Al. Racławickich to także nowa zieleń. Wzdłuż jezdni przy Al. Racławickich, ul. Lipowej i Poniatowskiego posadzono ponad 180 nowych drzew oraz 4,8 tys. krzewów. Nasadzenia wykonano również na rondzie Honorowych Krwiodawców oraz na otaczających je wyspach. Tam z krzewów róż o białych i czerwonych kwiatach został utworzony krzyż odnoszący się do idei krwiodawstwa. Dla ochrony drzew w kilku miejscach zmieniono przebieg chodnika i ścieżki rowerowej, wykonano mur oporowy i kilkaset metrów murów oporowych z palisad. Infrastrukturze drogowej towarzyszy zieleń w liczbie ponad 700 drzew. Jednocześnie, w wyniku wizji w terenie przedstawicieli Miasta stwierdzono niekorzystną kondycję zdrowotną nowo posadzonych drzew. Dotyczy to głównie szpaleru zieleni przy Centrum Spotkania Kultur. Wykonawca został zobowiązany do nowych nasadzeń. Na realizację inwestycji obowiązuje 7 lat gwarancji, a co roku wykonywane będą przeglądy gwarancyjne. Jeśli przesadzone lub nowo nasadzone drzewa się nie przyjmą, wykonawca zgodnie ze specyfikacją ma obowiązek wymienić je na nowe nasadzenia o zbliżonej wielkości. Stan nasadzeń będzie kontrolowany.

W ramach rozszerzenia zakresu robót wyremontowano 7 ciągów schodów na Al. Racławickich, przebudowano trzy murki oporowe oraz wybudowano 6 miejsc postojowych dla taxi. Odnowiono również chodniki przy Biotece. Roboty dodatkowe w ramach kontraktu przebudowy Al. Racławickich i realizowanego projektu unijnego to też wymiana około 300 m nawierzchni na wiadukcie Poniatowskiego oraz trzech łącznicach. Sfrezowano tam starą nawierzchnię i położono nową. Prace objęły łącznie ponad 8,6 tys. m2 nawierzchni. Wykonanie tych prac sprawiło, że cały węzeł Poniatowskiego ma odnowioną nawierzchnię, co poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego.

Przebudowa Al. Racławickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców, ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipową to główny komponent projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”. To jeden z czterech projektów transportowych realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Jest uzupełnieniem i kontynuacją poprzedniego projektu, który zapoczątkował modernizację komunikacji miejskiej w Lublinie oraz przyczynił się do poprawy warunków korzystania z transportu zbiorowego.

Ostatni remont Al. Racławickich miał miejsce w 1987 r.