W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Cmentarz komunalny w projekcie miejscowego planu

Cmentarz komunalny w projekcie miejscowego planu
25.11.201914:32

21 listopada został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V w obszarze położonym na północ od proj. ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. We wtorek, 26 listopada o godz. 16:00 w Ratuszu, Plac Łokietka 1, piętro II, sala nr 24 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Wejście w życie planu miejscowego dla tego obszaru umożliwi realizację nowego cmentarza komunalnego.

Teren przewidziany pod cmentarz zlokalizowany u zbiegu ulic Zelwerowicza i Bohaterów Września zajmuje powierzchnię ok. 50 ha. Rezerwa terenu na ten cel ujęta już w planie ogólnym miasta z 1986 r. oraz uwzględniona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2000 r., została potwierdzona w obecnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Możliwości lokalizacji na tym obszarze cmentarza komunalnego potwierdziła również opracowana dokumentacja hydrogeologiczna oraz Wstępna Koncepcja Programowo-Przestrzenna.

Według założeń koncepcji, przyszły cmentarz będzie miał układ parkowo-cmentarny oparty na topografii terenu uwzględniającej suchą dolinę. Zakłada lokalizację ok. 120 tys. miejsc pochówków, które szacunkowo mają zaspokoić potrzeby miasta na ok. 55 lat. W obszarze cmentarza będą lokalizowane obiekty towarzyszące -- domy pogrzebowe, kaplice wyposażone w katakumby i kolumbaria oraz inne obiekty, wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się do 12 grudnia w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1115, w godz. od 8:00 do 15:00 oraz dodatkowo w dniu 3 grudnia w godz. od 8:00 do 17:00, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lublin.