W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Drogowe podsumowanie 2023 roku

Drogowe podsumowanie 2023 roku
16.01.202413:10

Nowy układ drogowy w rejonie Dworca Lublin, otwarcie mostu w ciągu ul. Żeglarskiej, budowa i remonty ulic oraz chodników, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego i projektu „Plan dla Dzielnic”, a także rozpoczęcie nowych ważnych przedsięwzięć, których realizacja nastąpi w kolejnych miesiącach. To bilans inwestycji drogowych w minionym 2023 roku, a ich wartość to blisko 73 mln zł. Łączna długość wybudowanych /przebudowanych/wyremontowanych dróg to blisko 21 km, zaś chodników ok. 13 km.

– Poza sfinalizowaniem kluczowej dla miasta i regionu budowy Dworca Lublin wraz z przyległym układem komunikacyjnym, skupiliśmy się na nowych drogach i modernizacji ulic w poszczególnych dzielnicach. W ten sposób systematycznie rozwijamy infrastrukturę oraz poprawiamy bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Niektóre zadania to efekt dofinansowania z funduszy zewnętrznych, unijnych i krajowych, część jest też wynikiem współpracy z mieszkankami i mieszkańcami w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”. Staraliśmy się na bieżąco realizować najpilniejsze remonty i naprawy ulic oraz chodników, zgłaszane podczas spotkań i spacerów – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Całość projektu związanego z budową węzłów przesiadkowych na terenie miasta dopełnił ostatni komponent, czyli nowy most w ciągu ul. Żeglarskiej. W maju otwarto przeprawę nad rzeką Bystrzycą. Oprócz robót branży mostowej, inwestycja objęła również przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia, chodnika, drogi rowerowej oraz dwóch zatok autobusowych z wiatami przystankowymi. Wartość zadania wyniosła ok. 37 mln zł. W maju ruszyły również prace przy przedłużeniu ul. Lubelskiego Lipca '80. W dzielnicy Za Cukrownią rozpoczęto budowę brakującego odcinka o długości ok. 1100 m, od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Wartość inwestycji to 96 mln zł.

Miasto rozbudowało także ul. Raszyńską na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji ul. Raszyńska 63. Dodatkowo drogowcy wybudowali ul. Tarninową na odcinku od ul. Raszyńskiej do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową oraz kolektor do istniejącego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i Laskowej. Wykonawca zbudował także oświetlenie drogowe oraz przebudował sieci teletechniczne i elektroenergetyczne. Wzdłuż ulicy powstała jednostronna, ale dwukierunkowa ścieżka rowerowa, a piesi otrzymali nowe chodniki. Wartość robót budowlanych to ponad 9,3 mln zł, w tym również wykonano remont odcinka ul. Raszyńskiej nieobjętego główną inwestycją, czyli od posesji 63 do ul. Laskowej.

Miniony rok to też zakończenie przebudowy skrzyżowania wraz z remontem nawierzchni na ul. Popiełuszki. W ramach realizowanej inwestycji ulica na odcinku od ul. Junoszy do ul. Legionowej otrzymała nową nawierzchnię, przebudowano także skrzyżowanie z ul. Głowackiego, a odnowioną sygnalizację świetlną włączono do Systemu Zarządzania Ruchem. Koszt zadania to ponad 4,7 mln zł.

Istotne zmiany zaszły w 2023 roku w dzielnicy Felin. Zakończyła się tam przebudowa dwóch ważnych skrzyżowań. Prace dotyczyły przebudowy zbiegu al. Witosa z ul. Doświadczalną oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Franczaka „Lalka”, Skalskiego i Jagiellończyka. Po przebudowie powstały dodatkowe pasy do skrętu w lewo i w prawo z al. Witosa w ul. Doświadczalną oraz dodatkowy pas do skrętu z ul. Doświadczalnej w al. Witosa. Prace objęły również sygnalizację świetlną. Dostosowano też długości pasów do obecnego natężenia ruchu. Wybudowano także brakujący odcinek drogi rowerowej od ul. Jagiełły do ul. Vetterów wraz z przejazdem rowerowym przez skrzyżowanie. Nowa sygnalizacja świetlna powstała też przy ulicach: Franczaka „Lalka”, Skalskiego i Jagiellończyka. Drogowcy zbudowali tam nowe „światła”, dwie zatoki autobusowe oraz chodniki. Koszt prac na obu skrzyżowaniach wyniósł ponad 13,6 mln zł.

We współpracy z mieszkankami i mieszkańcami, w ramach inicjatywy lokalnej powstała ul. Siewierzan. Nowo wybudowana ulica ma ok. 400 m długości i 5 m szerokości. Dodatkowo, po obu jej stronach są chodniki, a na końcu jezdni plac nawrotowy. Zadanie dotyczyło także budowy ciągu pieszego w kierunku ul. Wołynian. Koszt wykonanych prac to blisko 2,3 mln zł.

W ramach inicjatywy lokalnej zbudowano również drogi gminne 023D i 022D w rejonie ulic Turystycznej i Hajdowskiej. Łączna ich długość wyniosła ok. 800 m, a jedną z dróg zakończono placem nawrotowym. Poza jezdnią i chodnikami, prace objęły również budowę zjazdów oraz oświetlenia i kanalizacji deszczowej, a także usunięcie kolizji elektrycznych. Obie nowe drogi mają bezpośrednie włączenie w ul. Hajdowską. W ramach zadania wykonano również remont istniejącego ciągu pieszo-jezdnego z ułożeniem nowej nawierzchni na długości ok. 100 m. Wartość inwestycji to blisko 4,5 mln zł.

Nowe drogi powstały również w dzielnicach Szerokie oraz Sławin. Tam na ukończeniu jest budowa ulic Bliskiej oraz Skowronkowej. Inwestycja o wartości ponad 42,5 mln zł będzie gotowa w drugiej połowie lutego. Z kolei rejon ul. Skowronkowej dopełniła już zbudowana ul. Araszkiewicza. Nowa droga ma szerokość 5 m, długość ok. 90 m, plac nawrotowy i obustronne chodniki. Koszt zadania wyniósł ok. 740 tys. zł. Miasto zbudowało też ul. Zamenhofa w dzielnicy Dziesiąta. Powstał brakujący odcinek ulicy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Sierpińskiego a skrzyżowaniem z ul. Staffa. To asfaltowa droga o szerokości 6 m. Po obu stronach powstały chodniki dla pieszych, zjazdy na posesje, wybudowano oświetlenie drogowe oraz kanalizację deszczową. Koszt zadania to ponad 1,8 mln zł.

W minionym roku na terenie Lublina zbudowano również kolejne odcinki dróg rowerowych o długości ponad 4 km. Nowa infrastruktura dla jednośladów powstała m.in. w pasie zieleni pomiędzy ul. Północną i al. Solidarności, na odcinku od al. Kompozytorów Polskich w kierunku ul. Lipińskiego; pomiędzy ul. Szwajcarską a ul. Elsnera, wzdłuż ul. Choiny; wzdłuż ul. Abramowickiej, gdzie powstał brakujący odcinek o długości ok. 280 m, od ścieżki wykonanej w roku ubiegłym w kierunku ul. Głuskiej (w kierunku miasta), po stronie wschodniej. Wybudowano też połączenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Szafirowej (w okolicy Lidla) ze ścieżkami w Parku Jana Pawła II.

Dodatkowo, w 2023 roku wybudowano/przebudowano/wyremontowano ponad 220 miejsc parkingowych. Powstały one przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, obok Szkoły Podstawowej nr 32 oraz na ul. Elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 15. Parkingi powstały również przy przy ulicach: Droga Męczenników Majdanka, Grabskiego, Pogodnej, Legendy, Młodej Polski, Kiepury, Wyżynnej, Szafirowej, Siewnej oraz Glinianej. Wykonano też drugi etap parkingu przy ul. Gospodarczej, w rejonie dworca PKP Lublin Północ.

W mieście wykonano również remonty jezdni i chodników. Przed rozpoczęciem roku akademickiego wymieniono nawierzchnię jezdni ul. Nadbystrzyckiej, na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana wraz ze skrzyżowaniami. Miasto zleciło też naprawę tzw. starej części ul. Nałkowskich. Nawierzchnie bitumiczne położono m.in. na ulicach: Mineralnej, Skrytej, Dereniowej, Sempołowskiej, Niepodległości, Węglinek, Goździkowej, Biskupińskiej, Słupian, Krwawicza i Piątkowskiego, Sekutowicza, Stary Gaj, Letniskowej, Modrej, Bełżyckiej, Skrzetuskiego oraz sięgaczach ul. Wyżynnej i Firlejowskiej. Z kolei na ul. Skalistej i Wrocławskiej wymieniono chodniki oraz nawierzchnię jezdni. Naprawiono także dwa sięgacze ul. Wapiennej, na odcinku od głównego ciągu ulicy do rzeki Bystrzycy. Wykonano nową warstwę ścieralną na ulicach: Łazienkowskiej, Palmowej, Abelarda, Izoldy, Lipeckiego, Śniadeckiego, Jarzębinowej, Jaśminowej, Pistacjowej, Szarych Szeregów, Szarotkowej i Przybylskiego. Prace remontowe prowadzono również na ulicach: Laskowej, Kasprowicza, Jacyny-Onyszkiewicza, Lazurowej i osiedlowym odcinku ul. Łęczyńskiej. Wyremontowano też kolejny fragment ul. Wiejskiej, na odcinku od ul. Malczewskiego do Walecznych. Zrealizowano też remonty ulic: Grodzickiego, Jagiełły (na odcinku od ul. Doświadczalnej do posesji Jagiełły 16) oraz parkingów przy ul. Biedronki i Harnasie. Drogowcy pracowali też na ul. 1 Maja gdzie wykonano remont jezdni i chodników. Odnowienie ciągów pieszych nastąpiło też m.in. na fragmentach ulic: Diamentowej, Kosmonautów, Elektrycznej, Dzieci Zamojszczyzny, Harnasie, Szwajcarskiej, Glinianej, Pogodnej, Ćwiklińskiej, Grażyny oraz Wileńskiej. Z kolei w ul. Chrobrego w kierunku Głębokiej oraz przy ul. Kosmowskiej i Harnasie odnowiono schody.

Zadania drogowe objęły też budowę/przebudowę ciągów pieszych przy ulicach: Powojowej, Hetmańskiej, Franczaka „Lalka”, Strojnowskiego, Sowińskiego, Sławinkowskiej, Głowackiego, Kazimierza Wielkiego, Wileńskiej, Głębokiej, a także w okolicy Pana Tadeusza i w rejonie skrzyżowania ul. Doświadczalnej z ul. Vetterów.

W 2023 r. istotną inwestycją była również budowa oświetlenia – zamontowano łącznie ponad 300 latarni. Nowe lampy pojawiły się m.in. na ulicach: Zdrowej, Zadębie, Mełgiewskiej, Robotniczej, Dożynkowej, Kolorowej, Serdecznej, Bajkowej, Baśniowej, Bratniej, Sielankowej, Wądolnej, Ślaskiego, Zemborzyckiej, Nałkowskich oraz Stary Gaj. Miasto zrealizowało również doświetlenie przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Sławinkowską w pobliżu ul. Świerkowej (naprzeciwko Zespołu Szkół nr 12), doświetlenie przejść dla pieszych przez ul. Willową – w rejonie kościoła pw. Św. Brata Alberta oraz naprzeciwko wejścia do Ogrodu Botanicznego UMCS. Z kolei w ramach Budżetu Obywatelskiego polepszono jakość oświetlenia przejść dla pieszych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślężan. Słupy oświetleniowe ustawiono też na przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Bohaterów Monte Cassino i Krasińskiego.

Rok 2023 to również wdrożenie rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Na ulicach: Zemborzyckiej (przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), Wileńskiej (na odcinku ul. Wajdeloty - ul. Głęboka) oraz Zana (przy ul. Krasińskiego) powstały azyle, zaś wyświetlacze prędkości zamontowano w rejonie przejścia dla pieszych przez al. Witosa (ul. Rolna Osada), ul. Krańcową (ul. Kossaka) oraz ul. Nałęczowską (ul. Gnieźnieńska).

Ponadto rozpoczęły się prace nad kompletną dokumentacją projektową na przebudowę ul. Zana na całym odcinku, czyli od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej. Dokumentacja przyszłościowa powstała też na przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych. Wybrano także wykonawcę rozbudowy ul. Zorza, na odcinku od ul. Głuskiej do granic miast.

Z końcem roku Miasto podpisało też umowy na realizację kolejnych ważnych zadań drogowych: budowę przedłużenia ul. Węglarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej wraz z przebudową odcinków ul. Koryznowej i Trześniowskiej (blisko 49 mln zł), rozbudowę ul. Wallenroda (ponad 13,3 mln zł), budowę ul. Sławinek (ponad 7,8 mln zł) oraz przebudowę kładki na ul. Filaretów (ponad 4,1 mln zł). W trakcie są kolejne postępowania przetargowe – na przebudowę ul. Montażowej, Samsonowicza i budowę ul. Kruszynowej.