W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Dwa lubelskie licea przejdą termomodernizację

Dwa lubelskie licea przejdą termomodernizację
05.03.202411:56

Miasto rozpoczyna projekt termomodernizacji dwóch szkół – IV LO przy ul. Szkolnej oraz V LO przy ul. Lipowej. Budynki otrzymają nowy wygląd oraz lepsze parametry cieplne. Miasto ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy dla obu tych zadań.

– Termomodernizacja polega na pracach budowlanych, których głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie kosztów ich eksploatacji oraz poprawa warunków nauki i pracy. Przede wszystkim wiąże się z wykonaniem ocieplenia fundamentów i ścian oraz wymianą źródeł ogrzewania i instalacji na bardziej efektywne. Teraz przystępujemy do tego bardzo oczekiwanego zadania przez społeczność obu miejskich szkół. Dla termomodernizacji IV I V Liceum mieliśmy już od pewnego czasu gotową dokumentację. Na zadanie otrzymaliśmy wstępną promesę dofinansowania, natomiast umowę z wykonawcą podpiszemy po uzyskaniu promesy inwestycyjnej, co będzie możliwe dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy całego zakresu projektu – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Oba budynki liceów przejdą kompleksową termomodernizację z remontem elewacji i przebudową centralnego ogrzewania. Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szkolnej 4 o powierzchni zabudowy 844 m2 położony jest na stromej skarpie po północnej stronie doliny Czechówki. Ma cztery kondygnacje naziemne wraz z salą gimnastyczną i usytuowany jest na planie litery H. W szkole powstanie m.in. nowy węzeł ciepłowniczy pozwalający na zdalną regulację i kontrolę układu grzewczego oraz zostanie przebudowana sieć centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Prace będą polegały na dociepleniu ścian budynku (nadziemia i piwnic) oraz stropodachów, wymianę pokrycia dachowego, roboty instalacyjne, wykonanie nowej wymiennikowni ciepła i instalacji odgromowej. Remont elewacji obejmie przywrócenie detali i walorów historycznych, docieplenie ścian oraz roboty towarzyszące związane z wymianą części stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz remontem balustrad. Obiekt pochodzi z lat 1923-1924 i wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, stąd prace budowlane realizowane będą pod opieką konserwatora zabytków.

Budynek V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Lipowej 7 o powierzchni zabudowy 1551 m2 jest wieloczłonowy i składa się z budynku zasadniczego, łącznika oraz segmentu sportowego z dwiema salami gimnastycznymi wraz z zapleczami. Budynek pochodzi z 1938 roku i podobnie jak IV LO wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Projekt termomodernizacji zakłada docieplenie części elewacji różnymi metodami, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych piwnic, remont pokrycia dachu, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wymiennikowni ciepła, instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej oraz remont ogrodzenia od strony ul. Lipowej. Część elewacji będzie ocieplona metodą z zastosowaniem wełny mineralnej, zaś elewacje budynku od ul. Lipowej, sal gimnastycznych oraz łącznik będą wyremontowane z użyciem tynku ciepłochronnego. Zaprojektowano stonowaną, jasną kolorystykę ścian i detali architektonicznych z użyciem materiałów nawiązujących fakturą i kolorystyką do materiałów naturalnych, w odcieniach koloru beżowego. Planowane jest także odtworzenie dwóch współczesnych murali.

Projekt zakłada wykonanie wszystkich robót budowlanych w obu szkołach do końca lipca przyszłego roku. Oferenci mają czas na składanie ofert w przetargu do 14 marca.

Termomodernizacje IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie przewidziane są do dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma. Planowany termin zakończenia zadania to 31 lipca 2025 r. Obecnie Miasto posiada wstępną promesę dofinansowania inwestycji. Maksymalna kwota możliwego dofinansowania to 8 mln (90 % kosztów). Ostateczna wartość całego projektu będzie znana po wyłonieniu wykonawcy.