W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Odnowione chodniki i ulice w mieście

Odnowione chodniki i ulice w mieście
22.12.202111:00

Zakończone roboty drogowe na ul. Sempołowskiej i Sokolej finalizują tegoroczne prace w zakresie remontów chodników i jezdni. W tym roku odnowiono infrastrukturę drogową o łącznej długości ponad 7 km, a środki przeznaczone na ten cel wyniosły blisko 5,6 mln zł.

– Co roku realizujemy zadania mające na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta. Zrealizowane prace podnoszą komfort i bezpieczeństwo poruszania się zarówno pieszych, jak i kierowców. Odnowione chodniki i jezdnie wpływają także na poprawę estetyki przestrzeni w poszczególnych częściach Lublina. Miniony rok upłynął pod znakiem pandemii, jednak mimo trudnej sytuacji finansowej, udało się wykonać zadania w zakresie remontów, w ramach środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Plan robót drogowych uwzględniał ponad 30 lokalizacji na terenie miasta, a na same remonty chodników przeznaczono kwotę około 2 mln zł. Część zadań zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz we współpracy z Radami Dzielnic – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Wśród najważniejszych tegorocznych remontów należy wskazać prace drogowe na głównej ulicy miasta – odcinku ul. Krakowskie Przedmieście, od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja. Zakończony remont dopełnił zrealizowane, na jesieni ubiegłego roku, prace w zakresie zieleni i poprawił estetykę Śródmieścia. Drogowcy wymienili dwie warstwy bitumiczne jezdni, krawężniki, włazy studni oraz wpusty kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nastąpiła wymiana nawierzchni na zatokach autobusowych oraz wyrównanie chodników poprzez przełożenie nawierzchni z kostki brukowej. Odnowiono również powłoki malarskie na słupkach, stojakach rowerowych i koszach na odpady. Na zakończenie wykonawca odtworzył oznakowanie poziome. Łącznie remontem objęto ponad 4,5 tys. m2 powierzchni jezdni oraz 570 m długości krawężników. Koszt prac to ponad 1,1 mln zł.

W trakcie roku zrealizowano również ważny remont dla mieszkańców dzielnicy Wrotków. Kierowcy i piesi korzystają z nowej jezdni oraz chodnika ul. Nałkowskich. Remont przeszedł ponad kilometrowy odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Romera a ul. Żeglarską. Prace były wyczekiwane zarówno przez mieszkańców, jak i kierowców korzystających z fragmentu jezdni, w dojazdach nad Zalew Zemborzycki. Drogowcy zdjęli starą warstwę jezdni i położyli dwie nowe: wyrównawczą i ścieralną. Odnowiono również chodnik o długości 1,3 km. Do jego wykonania użyto bezfazowej kostki brukowej, która pozwala na ciche prowadzenie urządzeń czy sprzętu na kółkach. Z kolei przy przejściach dla pieszych, równolegle do krawężników pojawił się rząd płyt ostrzegawczych z wypustami, w kolorze żółtym, jako element prowadzenia osób z niepełnosprawnościami. Przebrukowano także zatoki autobusowe, ich poziom wyregulowano do wysokości nowej jezdni. Koszt remontu to blisko 1,2 mln zł.

Roboty drogowe dotyczyły także remontu chodników na odcinku około 415 mb po obu stronach ul. Lubartowskiej na fragmencie od ul. Bajkowskiego do al. Solidarności. Zakres remontu objął wymianę nawierzchni chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych wyznaczonych na części pasa drogowego przeznaczonej dla pieszych. Chodniki otrzymały nową nawierzchnię z płyt betonowych o wielkości 50x50 cm. Ich kolorystyka jest spójna architektonicznie oraz estetycznie z przyległymi ulicami. Zgodnie z obowiązującymi standardami dla ruchu pieszego w Lublinie, w strefach o randze historycznej stosuje się odmienne nawierzchnie podkreślające rangę danej przestrzeni. W przypadku ul. Lubartowskiej cel ten osiągnięto poprzez zastosowanie dużych płyt betonowych w odmiennym do pozostałej części miasta kolorze. Ponadto ograniczono stosowanie fazowanej kostki brukowej. Natomiast zjazdy oraz miejsca postojowe powstały z kostki betonowej brukowej. Na całej długości remontowanego chodnika wymieniono także krawężniki. Dodatkowo do odnowy przeznaczono powłoki malarskie elementów małej architektury – kwietników i koszy na odpady. Wykonawca w ramach rozszerzenia prac przebrukował całą zatokę przystankową.

W dzielnicy Konstantynów zrealizowano remont ul. Namysłowskiego. Zakres prac objął sfrezowanie starej nawierzchni jezdni, rozbiórkę starych płyt chodnikowych, a w następnej kolejności ułożenie krawężników oraz kostki brukowej na całej długości chodnika. Dodatkowo wykonawca wyregulował urządzenia wodno-kanalizacyjne i położył nową asfaltową nawierzchnię na długości około 300 m. Prace drogowe to realizacja projektu D-80 Remont nawierzchni oraz chodnika na ul. Karola Namysłowskiego z VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Na projekt głosowały 262 osoby.

Nową nawierzchnię i pobocza zyskała ul. Świętochowskiego, położona w dzielnicy Abramowice. Remontem objęto odcinek od ul. Powojowej do ul. Makowej. W ramach zmówienia nastąpiło wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, poprzez ułożenie bitumicznej warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczą. Nowy asfalt pojawił się na fragmencie o długości około 550 m i szerokości 3 m. Wzdłuż nowej jezdni, po obu stronach, wykonano pobocza z kruszywa łamanego o powierzchni około 550 m2.

Z kolei remont ul. Sempołowskiej objął odcinek od ul. Sławinkowskiej do posesji nr 26. Nową nawierzchnię otrzymała jezdnia o długości około 230 m i szerokości 5 m, wzdłuż której powstały nowe chodniki i krawężniki. Obszar odnowionych ciągów pieszych to około 220 m2. Prace uwzględniały również przebrukowanie zjazdów do posesji.

Zrealizowane zadania drogowe dopełniają remonty jezdni i chodników ul. Brzóski, na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Powstania Styczniowego oraz ul. Lawendowej, na fragmencie od ul. Zbożowej do ul. Kwiatów Polnych. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni jezdni, naprawę chodników oraz wyregulowanie lub wymianę krawężników. Nowa nawierzchnia jezdni i ciągów pieszych to ponad 3,8 tys. m2. Remont przeszła również jezdnia ul. Sokolej oraz wykonano tam dodatkowe miejsca parkingowe.

Zrealizowane remonty jezdni wraz z chodnikami:

 • ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej,
 • ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja,
 • ul. Namysłowskiego,
 • ul. Brzóski,
 • ul. Lawendowa,
 • ul. Sempołowskiej,
 • ul. Sokola,
 • ul. Świętochowskiego (remont jezdni),
 • ul. Makowa (remont jezdni).

Wykonane remonty chodników:

 • ul. Lubartowska - remont chodników od Bajkowskiego do al. Solidarności,
 • ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różana,
 • ul. Elektryczna - remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 15,
 • ul. Wspólna - od ul. Dywizjonu 303 do ul. Pawiej,
 • ul. Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • ul. Batalionów Chłopskich - na odcinku od ul. ks. Blachnickiego do posesji nr 8 - lewa strona,
 • ul. Dzieci Zamojszczyzny - od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Grabową po obu stronach,
 • ul. Przyjaźni - od strony budynku przy ul. Przyjaźni 2,
 • ul. Raabego - po stronie nieparzystej,
 • ul. Plagego i Laśkiewicza - na odcinku od skrzyżowania ul. Pogodnej i ul. Lotniczej do ul. Majdan Tatarski,
 • ul. Niepodległości -  na odcinku od ul. Niepodległości 6 do końcowego przystanku komunikacji miejskiej,
 • al. Piłsudskiego - od szkoły podstawowej w kierunku stacji paliw,
 • ul. 1 Maja - od ul. Wolskiej w kierunku ronda Lubelskiego Lipca '80,
 • ul. Zachodnia - od strony parzystej od ul. Nadbystrzyckiej,
 • ul. Harcerska - remont chodnika wzdłuż ul. Harcerskiej od nr 33 do nr 49,
 • ul. Kosmonautów - od ul. Kossaka do ul. Przerwy-Tetmajera,
 • ul. Legionowa - wymiana nawierzchni chodników w pasie drogowym ul. Legionowej przy wjazdach do posesji wraz z poszerzeniem łuków poziomych zjazdu do budynku przy ul. Czwartaków 3,
 • al. Sikorskiego - po prawej stronie jadąc w kierunku ronda Honorowych Krwiodawców, na odcinku od kładki dla pieszych do ronda,
 • ul. Grażyny - od posesji nr 6 do Przedszkola nr 33,
 • ul. Jana Pawła II - w rejonie pomnika żołnierzy WiN,
 • ul. Północna - odcinek od Kosmowskiej do Rogowskiego po stronie al. Solidarności,
 • ul. Kochanowskiego - w rejonie posesji 13-5,
 • ul. Leśna - w rejonie posesji 13-17, 12-18.

Największe inwestycje Lublina