W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Park Nadrzeczny - nowy park nad Bystrzycą

Park Nadrzeczny - nowy park nad Bystrzycą
16.01.202012:16

Ponad 70-hektarowy Park Nadrzeczny wraz z plażami, ruinami młyna ze sceną i amfiteatrem, ścieżkami spacerowymi, rowerowymi i dydaktycznymi oraz miejscami do aktywności wpisze się w naturalistyczny charakter doliny rzeki Bystrzycy. Miasto Lublin zaprezentowało szczegółową koncepcję zagospodarowania nowego Parku Nadrzecznego. Inwestycja realizowana etapami, będzie uzależniona od pozyskanych źródeł finansowych. Całkowity koszt to ponad 90 mln zł.

– Tworzenie zielonego i ekologicznego miasta to moje zobowiązanie złożone mieszkańcom. Obok rewitalizowanego Parku Ludowego, obiektów sportowych takich jak Stadion Lekkoatletyczny czy Arena Lublin, Park Nadrzeczny będzie kolejną przestrzenią w najbliższym sąsiedztwie rzeki Bystrzycy. Powiązanie jej doliny z miastem podniesie jej wartości ekologiczne wpisując się w realizację miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, a jednocześnie zapewni mieszkańcom możliwość rekreacji bez konieczności wyjazdu poza miasto. Pomimo sąsiedztwa intensywnej zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie, teren parku pozostał obszarem cennym pod względem ekologicznym i bogatym krajobrazowo, co było impulsem, a wręcz zobowiązaniem do zaprojektowania w tym miejscu parku o naturalistycznym charakterze – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W bliskiej relacji z rzeką

Podstawową rolę w kształcie prezentowanej koncepcji odegrała przede wszystkim sama lokalizacja parku w dolinie rzeki Bystrzycy, rozciągająca się po stronie południowej pomiędzy ulicą Żeglarską a mostem kolejowym nad ulicą Janowską po stronie północnej. Stąd przy projektowaniu głównych obiektów (sceny, amfiteatru, kładek), urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury, postawiono na naturalne materiały konstrukcyjne i wykończeniowe. Koncepcja uwzględnia również podporządkowanie rozwiązań projektowych dostępności przestrzeni, bierze pod uwagę ochronę ujęcia wód podziemnych rejonu stacji wodociągowej „Wrotków” oraz chroni istniejące wały wraz z funkcją tego terenu jako obszaru zalewowego, stanowiącego przeciwpowodziowy bufor dla Lublina.

Komunikacja

Kolejnym z priorytetów przy projektowaniu parku było jego dobre skomunikowanie oraz połączenie z istniejącą siecią pieszą i rowerową Lublina. Na całej długości Parku zaprojektowano 7,5 km ścieżek spacerowych dla pieszych z nawierzchnią mineralną oraz 7,5 km ścieżek o nawierzchni asfaltowej dla rowerzystów. Po obu stronach rzeki, powstaną ścieżki rekreacyjne przeznaczone dla spacerowiczów i biegaczy, z pomostami dla wędkarzy i kajakarzy. Wzdłuż zachodniego obrzeża parku pojawi się ścieżka z oddzielnymi pasami ruchu dla rowerzystów  i pieszych, która będzie stanowić zarazem drogę serwisową dla obsługi parku.

Nowością są wytrasowane ścieżki podestowe o swobodnej geometrii, przebiegające „przez łąkę i nad łąką”, wyniesione nad obszary podmokłe w celu ochrony zbiorowisk przyrodniczych niedostępnych lub wrażliwych na obecność człowieka.

W koncepcji jest wyznaczonych 7 kładek usytuowanych głównie w miejscach lub w pobliżu obecnie istniejących przejść, a także w nowych lokalizacjach. Głównym ich celem jest połączenie położonego obok osiedla Nałkowskich z doliną Bystrzycy i Parkiem. W opracowanej koncepcji nadano im bardzo zróżnicowane i oryginalne formy nawiązujące do istniejących miejsc, czasem też do ich historii lub charakteru. Są to m.in. „wstęga” (w nawiązaniu do kształtu ulicy Żeglarskiej), „połamany trakt”, „drewniany wodociąg” czy „koło młyńskie”. Architekci zaprojektowali kładkę rekreacyjno-widokową przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, łączącą tereny dwóch plaż, czy wielopoziomową kładkę z funkcją tarasu widokowego. Charakter edukacyjny parku zapewnią przyrodnicze ścieżki przystosowane do realizacji programów edukacyjnych z miejscami do odpoczynku, placami w formie trawiastych polan z naturalnymi, żywymi ogrodzeniami oraz zacieniającymi je zadaszeniami.

Przestrzenie rekreacyjne

Zachowane na wschodnim brzegu Bystrzycy ruiny dawnego młyna wykorzystano do zlokalizowania sceny z zapleczem i amfiteatrem wkomponowanym w naturalne zbocze. Będzie to przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych i znacząca atrakcja turystyczna nowego parku. Dwie plaże trawiaste (po zachodniej i wschodniej stronie Bystrzycy) z istniejącą naturalną zielenią łąkową to zielone tereny rekreacyjne. Po stronie zachodniej łąka graniczyć będzie z terenowym amfiteatrem i z wodnym placem zabaw. Znajdzie się tam też boisko do siatkówki, miejsca zabaw zręcznościowych i drewniane, wypoczynkowe elementy architektoniczne.

Cztery wykonane z drewna punkty gastronomiczne wpasują się w krajobraz przyrodniczy. Ich kształty wzorują się na elementach środowiska naturalnego i pomyślane są jako miejsca spotkań  i zabaw. W Parku oznaczonych zostanie także 8 punktów widokowych, prezentujących szczególne walory krajobrazu, do których doprowadzą specjalnie wyznaczone ścieżki. Komfort dla korzystających z parku zapewni wyposażenie w małą architekturę – ławki, kosze, stojaki na rowery oraz zaplecze sanitarne.

Etapowanie inwestycji

Realizacja Parku Nadrzecznego, ze względu na jego rozległy obszar i zakres inwestycji liczący ponad 70 hektarów, zaplanowano etapami, których rozmiar określą fundusze pozyskiwane
z programów zewnętrznych skierowanych na ochronę środowiska naturalnego oraz z planów adaptacji do zmian klimatu. W koncepcji wydzielono 24 etapy realizacji, które w miarę możliwości finansowych można łączyć i w ten sposób zmniejszać ich ilość. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 90 mln zł.

Park Nadrzeczny w liczbach:

 • 71,58 ha – powierzchnia terenu przeznaczonego na Park;
 • 3,15 km – długość koryta rzeki Bystrzycy w obszarze Parku;
 • 7,5 km – łączna długość ścieżek pieszych o nawierzchniach utwardzonych;
 • 7,5 km – łączna długość ścieżek rowerowych asfaltowych;
 • 2,0 km – łączna długość szlaków turystycznych o nawierzchniach mineralnych;
 • 5,2 km – łączna długość ścieżek pieszych na podestach;
 • 7 kładek – 5 kładek dla ruchu pieszego i rowerowego, 1 kładka o charakterze pieszo-rekreacyjnym oraz 1 zmodernizowana kładka pieszo-rowerowa przy moście kolejowym
  w rejonie ul. Janowskiej;
 • 4 punkty gastronomiczne z ogólnodostępnymi toaletami;
 • 8 punktów widokowych;
 • 4 ścieżki edukacyjne o tematyce wodnej, przyrodniczej, geologicznej i historyczno-kulturowej;
 • 2 place zabaw;
 • 2 plaże trawiaste do leżakowania i kąpieli słonecznych – miejska i osiedlowa;
 • adaptacja ruin dawnego młyna na miejsce wydarzeń kulturalnych ze sceną i amfiteatrem terenowym;
 • 7 pomostów nadrzecznych dla kajakarzy, wędkarzy i spacerowiczów;
 • 5 parkingów;
 • mała architektura – ławki, kosze, stojaki na rowery itp.;
 • oświetlenie terenu zasilane energią pozyskiwaną z mikroinstalacji fotowoltaicznych;
 • monitoring, wi-fi.

Miasto konsekwentnie tworzy i rozwija kolejne przestrzenie zielone dla mieszkańców. Do tej pory na rewitalizację Ogrodu Saskiego, realizację Parku Zawilcowa, Parku Ludowego i Parku Jana Pawła II, Miasto przeznaczyło prawie 70 mln zł, przekazując mieszkańcom 72 ha zrewitalizowanych terenów zielonych.