W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Raport z budowy nowych dróg w mieście

Raport z budowy nowych dróg w mieście
02.08.202311:03

Miasto buduje nowe drogi. Część połączeń komunikacyjnych będzie gotowa już w tym roku, a jeszcze w wakacje ruszą przetargi na kolejne ważne zadania. W tegorocznym budżecie na inwestycje drogowe zaplanowano około 100 mln zł.

– Systematycznie rozwijamy sieć infrastruktury drogowej, budując nowe ulice w mieście. Dzięki temu poprawiamy bezpieczeństwo oraz komfort jazdy po Lublinie oraz obsługę komunikacyjną posesji. Z uwagi na zakres prac oraz ich koszt, część realizowanych zadań inwestycyjnych jest współfinansowana z funduszy europejskich oraz przy udziale środków pozyskanych z programów krajowych – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Tu budują

W dzielnicy Za Cukrownią powstaje przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80, czyli brakujący odcinek o długości około 1100 m, od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Drogę przewidziano na całej długości jako dwujezdniową, trzypasową, z buspasami. Ulica otrzyma kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zakres inwestycji obejmuje budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych. Do tego wykonawca zbuduje dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i ul. Cukrowniczą. Przebudowę przejdą również odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i wewnętrznej Dzierżawnej. Prace związane z wyburzeniami i rozbiórkami są już na ukończeniu. Jednocześnie trwa porządkowanie terenu i przygotowanie pod wzmocnienie gruntu dla nowej drogi. Następnie wykonawca przystąpi do robót ziemnych i tych związanych z usuwaniem kolizji z infrastrukturą pod- i nadziemną. Inwestycję realizuje spółka Strabag za kwotę ponad 96 mln zł, część środków pokrywa dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nowa droga powstanie z początkiem lutego 2025 roku.

Nowe drogi powstają również w dzielnicach Szerokie oraz Sławin. Tam trwa budowa ulic Bliskiej oraz Skowronkowej. Inwestycja o wartości ponad 42,5 mln zł zakończy się w styczniu 2024 r. Realizowane zadanie dotyczy budowy ul. Bliskiej wraz z przebudową ul. Wojciechowskiej w obrębie istniejącego skrzyżowania, z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do zakresu ulic Nałęczowskiej i Wojciechowskiej. Zadanie uwzględnia również budowę sięgaczy do obsługi istniejącej i projektowanej strefy zamieszkania oraz miejsc postojowych. Powstanie również połączenie piesze w postaci schodów z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, łączące ul. Bliską z ul. Nałęczowską. Wykonawca buduje również oświetlenie, kanał technologiczny oraz kanalizację wodociągową i sanitarną. Wszystkie prace są w trakcie realizacji. Wykonywane są roboty brukarskie na chodnikach i zjazdach, w jezdni zaś ostatnie warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię asfaltową. Z początkiem sierpnia rozpocznie się realizacja prac drogowych na ul. Wojciechowskiej, w obrębie włączenia do niej ul. Bliskiej. Budowana jest także ul. Skowronkowa wraz z infrastrukturą. Wykonana jest nawierzchnia sięgaczy, a na głównym ciągu ulicy ustawiono krawężniki oraz gotowa jest podbudowa. Trwa realizacja chodników i zjazdów oraz oświetlenia drogowego. Zakończono także główny ciąg kanalizacji deszczowej i wykonywane są kraty deszczowe w jezdni. Docelowo wykonawca zbuduje jednojezdniową ulicę o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6 m i długości ponad 2 km wraz z obustronnym chodnikiem. Inwestycja zakłada także budowę dojazdów do obsługi istniejącej zabudowy przyległej do ul. Skowronkowej tzw. sięgacze oraz dojazd do zbiornika retencyjnego, 7 miejsc postojowych oraz ponad 90 słupów oświetlenia ulicznego.

Rejon ul. Skowronkowej dopełni budowana ul. Araszkiewicza. Powstaje nowa droga o szerokości 5 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu posesji 39a, o długości około 90 m wraz z placem nawrotowym i obustronnymi chodnikami. Obecnie wykonano około 90% zakresu robót – uzbrojenie, podbudowę oraz nawierzchnię jezdni i chodników w kostce. Do wykończenia pozostały skarpy i zieleńce. Koszt zadania to około 740 tys. zł, a termin zakończenia początek września.

Trwa także rozpoczęta w 2022 roku rozbudowa ul. Raszyńskiej. Obecnie realizowana jest budowa kanalizacji deszczowej. Wykonano cały zakres ciągu głównego sieci kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy Raszyńskiej wraz z przykanalikami. Trwają prace związane z montażem wpustów deszczowych. Oczyszczono i opróżniono istniejący zbiornik retencyjny ze ścieków i osadów deszczowych wraz z posadowieniem separatora substancji ropopochodnych. Zamontowano wylot betonowy kanalizacji. W zakresie branży elektrycznej ułożono ruraż pod oświetlenie uliczne oraz wciągnięto około 40% kabli na całym zakresie. W ramach branży drogowej rozpoczęto prace w ul. Tarninowej – korytowanie, warstwy konstrukcyjne i krawężniki. Sfrezowano nawierzchnię bitumiczną na całej szerokości ul. Raszyńskiej na odcinku od ul. Ślaskiego do końca zakresu. Teraz na tym odcinku ulicy będzie wykonywana kanalizacja deszczowa a następnie roboty drogowe. Wzdłuż planowanych ulic przewidziano jednostronną, ale dwukierunkową ścieżkę rowerową. Piesi otrzymają nowe chodniki. Zakończenie inwestycji o wartości ponad 9,3 mln zł planowane jest w drugiej połowie listopada.

Z kolei w dzielnicy Wieniawa trwają prace przy przebudowie ul. Popiełuszki. Dla poprawy bezpieczeństwa i wygody jazdy ulica na odcinku od ul. Junoszy do ul. Legionowej otrzyma nową nawierzchnię, przebudowane zostanie także skrzyżowanie z ul. Głowackiego, a odnowiona sygnalizacja świetlna włączona do Systemu Zarządzania Ruchem. Ulica zyska nowoczesne oświetlenie dostosowane do obecnych wymogów technicznych. Drogowcy wykonają także chodniki z kostki brukowej na fragmentach dotychczas nieremontowanych oraz wybudują kanał technologiczny. Zmiany obejmą również infrastrukturę przystankową. Istniejący przystanek na wysokości Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty zmieni swoje miejsce i docelowo znajdzie się za skrzyżowaniem z ul. Junoszy. Na przystankach pojawią się również nowe wiaty oraz punkty dynamicznej informacji pasażerskiej. Aktualnie drogowcy koncentrują się na przebudowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Popiełuszki z Głowackiego. Wykonywane są chodniki i zjazdy po południowej stronie. Trwają również prace z modernizacją sieci ciepłowniczej prowadzone przez LPEC. Zakończenie inwestycji nastąpi z końcem września 2023 r. Przebudowę ul. Popiełuszki realizuje Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Lublinie, a koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł. Prace drogowe w rejonie ul. Popiełuszki to kolejny komponent projektu unijnego „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Drogowcy pracują również w dzielnicy Felin. Tam trwa II etap przebudowy skrzyżowania al. Witosa z ul. Doświadczalną, podczas którego drogowcy poszerzą jezdnię al. Witosa i wlot ul. Doświadczalnej, zbudują dwie zatoki autobusowe, chodniki oraz drogę rowerową. Do tego przebudują kanalizację deszczową i pozostałą część uzbrojenia technicznego. Wykonawca przebudował już częściowo sieć teletechniczną wraz ze studniami, wykonał przewierty sterowane dla potrzeb przebudowy kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz dla przebudowy sygnalizacji świetlnej. W ramach prowadzonej przebudowy najważniejszą zmianą będzie powstanie dodatkowych pasów do skrętu w lewo i prawo z al. Witosa w ul. Doświadczalną, dodatkowego pasa do skrętu z ul. Doświadczalnej w al. Witosa oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej. Zmiany zakładają również dostosowanie długości pasów do obecnego natężenia ruchu, co pozwoli na to, by kumulacja pojazdów odbywała się na właściwych pasach ruchu. Co więcej, przewidziano budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej od ul. Jagiełły do ul. Vetterów wraz z przejazdem rowerowym przez skrzyżowanie, co poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Powstanie także oświetlenie uliczne oraz chodniki. W ramach inwestycji drogowcy przebudują również zatoki autobusowe. Całość dopełni nowa infrastruktura do obsługi komunikacji miejskiej – wiaty przystankowe, biletomat i punkt dynamicznej informacji pasażerskiej. Wykonawcą prac jest spółka Strabag, a ich wartość to blisko 11,6 mln zł. Nowa infrastruktura ma być gotowa do końca października. Prace na skrzyżowaniu to dodatkowe elementy projektu unijnego pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”.

Ponadto, rozpoczęła się realizacja rzeczowa nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Franczaka „Lalka”, Skalskiego i Jagiellończyka. Poza sygnalizacją świetlną, która już stoi, drogowcy zbudują dwie zatoki autobusowe oraz chodniki. Powstanie także nowa infrastruktura przystankowa – biletomat i punkt dynamicznej informacji pasażerskiej. Nowe światła powinny być gotowe w październiku. Koszt zadania to ponad 2 mln zł.

Na ukończeniu jest już budowa ul. Zamenhofa. To nowa inwestycja drogowa dla mieszkańców dzielnicy Dziesiąta. Powstał brakujący odcinek ulicy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Sierpińskiego a skrzyżowaniem z ul. Staffa. To asfaltowa droga o szerokości 6 m. Po obu stronach powstały chodniki dla pieszych, zjazdy na posesje, przebudowano i zabezpieczono istniejącą sieć teletechniczną i elektroenergetyczą, wybudowano oświetlenie drogowe oraz kanalizację deszczową. Cała ul. Zamenhofa ma długość 1350 metrów i jej większość jest już urządzona. Posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz obustronne dwumetrowej szerokości chodniki. Koszt zadania to ponad 1,8 mln zł.

Tu już gotowe

Wiosną tego roku zakończono prace przy ul. Siewierzan oraz w rejonie ulic Turystycznej i Hajdowskiej. We współpracy z mieszkańcami powstała ul. Siewierzan. Nowo wybudowana ulica ma około 400 m długości i 5 m szerokości. Dodatkowo, po obu jej stronach są chodniki o szerokości 2 m, a na końcu jezdni plac nawrotowy. Zadanie dotyczyło także budowy ciągu pieszego w kierunku ul. Wołynian o szerokości 3 m i długości około 70 m, jak również ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 m i długości ponad 60 m, wykonanego z kostki brukowej. Koszt wykonanych prac to blisko 2,3 mln zł. W ramach inicjatywy lokalnej zbudowano również drogi gminne 023D i 022D w rejonie ulic Turystycznej i Hajdowskiej. Łączna ich długość wyniosła około 800 m, a jedną z dróg zakończono placem nawrotowym. Drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną. Poza jezdnią i chodnikami, prace objęły również budowę zjazdów oraz oświetlenia i kanalizacji deszczowej, a także usunięcie kolizji elektrycznych. Obie nowe drogi mają bezpośrednie włączenie w ul. Hajdowską. W ramach zadania wykonano również remont istniejącego ciągu pieszo-jezdnego z ułożeniem nowej nawierzchni z kostki na długości około 100 m. Wartość inwestycji to blisko 4,5 mln zł.

Wkrótce

Miasto przygotowuje się już do kolejnych dużych inwestycji. Jeszcze w sierpniu rozpocznie się procedura wyboru wykonawcy rozbudowy układu drogowego na Ponikwodzie. W ramach inwestycji powstanie nowa infrastruktura o łącznej długości około 2,6 km. Przedłużona ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej obejmie dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu i na części jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości odpowiednio 3,5 m i 3 m. Projekt zakłada realizację zaplecza dla transportu publicznego, dwustronnych chodników i ścieżek rowerowych, sygnalizacji i oświetlenia drogowego, a także pozostałej infrastruktury drogowej, w tym kanalizacji i sieci. Drugim zadaniem planowanym do realizacji jest rozbudowa ul. Wallenroda wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zana, która zakłada m.in. budowę miejsc postojowych wzdłuż ulicy, przebudowę chodników i zjazdów w obszarze skrzyżowań z ulicami Zana, Juranda, Wajdeloty, Grażyny, oświetlenia ulicznego i infrastruktury podziemnej.

Dokumentacja projektowa gotowa jest też dla przebudowy ulic: Zorza, Sławinek i Montażowa. Na realizację tych inwestycji, jeszcze w tym roku Miasto planuje ogłosić postępowania przetargowe.