W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rozbudowa ul. Zorza coraz bliżej

Rozbudowa ul. Zorza coraz bliżej
22.08.202312:38

Miasto rozpoczyna procedurę wyboru wykonawcy rozbudowy ul. Zorza w Lublinie, na odcinku od ul. Głuskiej do granic miasta. Zarząd Dróg i Mostów właśnie ogłosił przetarg na realizację tego zadania. Nowa infrastruktura drogowa w dzielnicy Głusk ma być gotowa w drugim półroczu 2025 r.

– Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na rozbudowę ul. Zorza, inwestycji długo oczekiwanej w dzielnicy Głusk. Był to główny temat podczas rozmów i spotkań z mieszkańcami i mieszkankami w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”. Inwestycja ma na celu usprawnienie warunków ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni, zatok autobusowych oraz chodników i ścieżki rowerowej na całej długości inwestycji – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ogłoszone zamówienie dotyczy kompleksowej rozbudowy ul. Zorza na odcinku o długości ok. 1170 m, od skrzyżowania z ul. Głuską (z wyłączeniem wykonanego uprzednio wlotu) do granicy miasta. Projekt zakłada zachowanie istniejącej trasy ulicy. Roboty budowlane będą realizowane w zakresie obecnego pasa drogowego poszerzonego o część wydzielonych działek sąsiednich. Powstanie ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokość 3,5 m. Do tego, na całej długości obustronne chodniki z kostki betonowej. Wzdłuż północnej krawędzi jezdni powstanie dwukierunkowa bitumiczna ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Całość uzupełnią trzy zatoki autobusowe o długości peronu 20 m i szerokości 3 m. Inwestycja przewiduje również wykonanie zjazdów do posesji oraz dwóch bitumicznych wlotów dróg bocznych z chodnikami.

Integralnym celem inwestycji jest zapewnienie właściwego odwodnienia ulicy poprzez budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zostanie wykonany kanał deszczowy, którego zachodnia zlewnia zostanie włączona do istniejącego odcinka w ul. Głuskiej, a wschodnia, poprzez dodatkowy odcinek o długości około 715 m, do istniejącego kolektora w rejonie ul. Szklarnianej. Wybudowane zostanie nowe oświetlenie uliczne oraz zdemontowana istniejąca napowietrzna sieć oświetlenia. Powstanie kanał technologiczny, a w związku z lokalnymi zmianami zagospodarowania terenu, przebudowie ulegną też istniejące sieci uzbrojenia (elektroenergetyczne, teletechniczne i sanitarne) będące w kolizjach z projektowaną geometrią dróg.

Ul. Zorza należy do kategorii dróg powiatowych i będzie posiadać parametry klasy funkcjonalno-techniczne drogi zbiorczej. Przebiega w relacji wschód - zachód w południowej części Lublina na terenie dzielnicy Głusk, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Głuską a granicą Miasta Lublin i Gminy Głusk. Dalej, poza granicami miasta droga kontynuuje swój bieg jako ul. Malwowa w kierunku ul. Józefa Franczaka „Lalka” i osiedla Felin.

Otwarcie ofert zaplanowano na 6 września. Wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację inwestycji. Termin ten liczy się od daty podpisania umowy.