W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

W Lublinie powstanie mapa ryzyka zmian klimatycznych

W Lublinie powstanie mapa ryzyka zmian klimatycznych
09.02.201811:44

Lublin jest jednym z 44 miast przygotowujących miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Po pierwszych warsztatach ocen ryzyka związanego z występowaniem ekstremalnych zjawisk klimatycznych jako najwrażliwsze sektory wskazano zdrowie publiczne, gospodarkę wodną, gospodarkę przestrzenną oraz różnorodność biologiczną. W tych sektorach konsekwencje przyszłych zmian klimatu mogą być dla Lublina największe i należy jak najszybciej podjąć działania adaptacyjne. Do 28 lutego trwają konsultacje społeczne, w ramach których zachęcamy mieszkańców do współtworzenia MPA.

Zgodnie z danym Państwowego Instytutu Badawczego, analiza danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Lublina częściej będą narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych deszczy, burz i silnych wiatrów. Scenariusze klimatyczne pokazują, że fale upałów mogą być cechą polskiego klimatu w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, czy nawet powodzie miejskie. Może być nie tylko upalnie, ale także bardziej sucho.

W 44 miastach wybrano cztery sektory najbardziej wrażliwe na zagrażające miastom zjawiska klimatyczne. We wszystkich z nich gospodarka wodna okazała się najbardziej podatna na negatywne skutki zmian klimatu. W 41 miastach uznano, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców są najbardziej narażone na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. ze względu na wzrost ryzyka nasilenia się chorób układu krążenia czy układu oddechowego. Grupami szczególnie narażonymi są osoby starsze (65+) i przewlekle chore oraz dzieci.

- Obecnie wiedzę o czynnikach klimatycznych oraz o mieście przekładamy na przestrzeń, pracujemy nad mapami ryzyka. Mapy te będą ciekawym efektem analiz. Dla Lublina powstanie 16 takich map. Dzięki rozpoznaniu zagrożeń oraz ryzyka z nimi związanego, w dalszej części prac nad Miejskim Planem Adaptacji możliwe będzie wybranie odpowiednich działań adaptacyjnych, które pozwolą na dostosowanie Lublina do zmieniających się warunków klimatycznych – mówi Agnieszka Kuśmierz z Instytutu Ochrony Środowiska.

Nad przygotowaniem miejskich planów adaptacji (MPA) eksperci pracują razem z przedstawicielami lokalnych władz, a wyniki prac konsultują z przedstawicielami organizacji społecznych i gospodarczych, stowarzyszeń oraz mieszkańców w trakcie warsztatów roboczych.

- Wszyscy pamiętamy ubiegłoroczne nawałnice, których skutki odczuliśmy na lubelskich ulicach, parkach i skwerach. Porozumienie z Ministrem Środowiska o udziale Miasta w opracowaniu planów adaptacji do zmian klimatycznych będzie skutkować stworzeniem planu i wypracowaniem konkretnych rozwiązań. Dzięki temu będziemy lepiej przygotowani i odporni na ekstremalne zjawiska klimatyczne, miasto będzie bezpieczne i przystosowane do różnych sytuacji i zagrożeń – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Za nami pierwsze warsztaty dotyczące ocen ryzyka. Do zespołu miejskiego i zespołu ekspertów dołączyli przedstawiciele środowiska naukowego i organizacji społecznych. To, jakie będą konsekwencje tych działań jest różne w różnych częściach miasta, zależy bowiem od tego jaka jest liczba mieszkańców w danym obszarze, czy mieszkają tam osoby szczególnie wrażliwe, jak duże jest nagromadzenia infrastruktury i zabudowy i jakie pełni ona funkcje, jak dużo zieleni jest w osiedlu czy też jak wrażliwe ekosystemy występują w danym obszarze. Podczas warsztatów dyskutowano wszystkie te czynniki, które decydują o konsekwencjach zagrożeń związanych ze zjawiskami klimatycznymi. Czynniki te zostaną uwzględnione na mapach ryzyka. Druga tura warsztatów zakończy się w styczniu 2018 r.

W Lublinie jako najwrażliwsze wybrano sektory zdrowie publiczne, gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna oraz różnorodność biologiczna.

W ocenie skali potencjalnych konsekwencji zagrożeń klimatycznych, w tym zjawisk ekstremalnych oraz związane z nimi ryzyko, pod uwagę są brane uszkodzenia infrastruktury, straty finansowe i koszty działań naprawczych, konieczność odtworzenia zasobów środowiskowych, a także skutki niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi. Na tej podstawie ustalane jest, w których komponentach wybranych sektorów działania adaptacyjne muszą zostać podjęte natychmiast.

Ze szczegółowymi informacjami o projekcie można zapoznać się na stronie http://44mpa.pl. W ramach projektu opracowane zostaną miejskie plany adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla 44 największych miast w Polsce, w tym dla Lublina.

Trwają konsultacje społeczne. Swoje uwagi i wnioski w tej sprawie można składać do 28 lutego 2018 r. korzystając z formularza www.44mpa.pl/konsultacje-spoleczne lub bezpośrednio składając w formie pisemnej w Wydziale Planowania przy ul. Wieniawskiej 14.

Pliki do pobrania