W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu oraz zasady świadczenia usług w zakresie demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest

„Program usuwania azbestu dla Miasta Lublin” realizowany jest na zasadach określonych w:

Zarządzeniu nr 62/9/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin oraz rozpatrywania wniosków o usunięcie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania rozpatrywania wniosków o usunięcie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest 

Podstawowe informacje dotyczące realizacji Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin:

 1. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.
 2. Demontaż oraz odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych finansowane jest przez Gminę Lublin.
 3. Nie podlegają refundacji koszty związane z demontażem, odbiorem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych poniesione przez właścicieli nieruchomości.
 4. Realizacja prac związanych z demontażem, odbiorem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 5. Wykonawcą prac jest przedsiębiorca wybrany przez Gminę Lublin w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Program dotyczy:
  1. demontażu pokrycia azbestowego wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych;
  2. odbioru i unieszkodliwienia odpadów azbestowych zalegających na terenie nieruchomości. Możliwość ta dotyczy wyłącznie niżej wymienionych przypadków:
   • odpady powstały w wyniku demontażu przez uprawnionego wykonawcę – właściciel nieruchomości do wniosku powinien dołączyć:
    • oświadczenie o prawidłowości wykonania prac wystawione przez uprawnionego wykonawcę prac demontażowych (wzór do pobrania);
   • odpady powstały w wyniku demontażu wykonanego przed dniem 06.05.2004r., tj. przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.) - właściciel nieruchomości do wniosku powinien dołączyć:
    • ​oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest przed dniem 6.05.2004r. (wzór do pobrania);
   • ​odpady powstały w wyniku następstw zdarzeń losowych związanych z drastycznymi zjawiskami meteorologicznymi -   właściciel nieruchomości do wniosku powinien dołączyć:
    • oświadczenie o zdarzeniu losowym, w następstwie którego powstał odpad zawierający azbest_  (wzór do pobrania);
 7. Programem objęte są następujące rodzaje nieruchomości:
  1. budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, 
  2. budynki gospodarcze i garażowe, 
  3. budynki rekreacji indywidualnej, 
  4. tymczasowe obiekty budowlane, 
  5. obiekty małej architektury służące utrzymaniu porządku. 
 8. Przed planowanym demontażem wyrobów azbestowych właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgodnie z ustawą Prawo budowlane do:
  1. dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
   lub
  2. uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę. (Kserokopię zgłoszenia lub pozwolenia dołącza się do wniosku.
   Sprawy związane ze zgłoszeniem robót budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę załatwia się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, I piętro.
 9. Usługa realizowana jest do dnia 31 października br. lub do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowych informacji w sprawie realizacji „Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin” udzielają:

 • p. Katarzyna Gajewska – 81 466 26 09, katarzyna.gajewska@lublin.eu (pok. 106)
 • p. Agnieszka Piasecka – 81 466 26 11, agnieszka.piasecka@lublin.eu, (pok. 111)

ul. T. Zana 38, w godzinach 730 – 1530

Do pobrania

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom