W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Most na ul. Żeglarskiej
Nazwa: Przebudowa/rozbudowa odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy
Adres: ul. Żeglarska

Nowa przeprawa nad rzeką Bystrzycą właśnie została dzisiaj (25 maja) otwarta. Mostem w ciągu ul. Żeglarskiej mogą już jeździć kierowcy, rowerzyści oraz poruszać się po nim piesi. Udostępnienie obiektu umożliwiła uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Nowy most jest większy od dotychczas istniejącego – jego długość to ponad 50 m a szerokość 19,4 m, zaś szerokość jezdni 8 m. Powstał obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym zaprojektowano za pomocą przyczółków żelbetowych. Wszystkie elementy wyposażenia z betonu wykonano w kolorystyce materiału naturalnego, zaś deski gzymsowe i balustrady w kolorze zielonym. Do budowy mostu drogowcy zużyli 160 ton stali zbrojeniowej. Oprócz robót branży mostowej inwestycja zakładała przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej – od nowo powstałego węzła do skrzyżowania z ul. Bryńskiego i Słomkowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia, chodnika, drogi rowerowej oraz dwóch zatok autobusowych z wiatami przystankowymi. Zakres inwestycji objął również korektę przebiegu ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem oraz regulację koryta rzeki, a także nasadzenia drzew i krzewów.

Most w ciągu ul. Żeglarskiej ma już też swojego patrona. Przeprawa będzie nosić imię Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego. Decyzja w tej sprawie zapadła jednomyślnie na kwietniowej sesji Rady Miasta.

Drogowcy najpierw rozebrali stary most i w tym samym miejscu budują nowy obiekt. Korekcie uległ także przebieg ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem, a koryto rzeki zostało uregulowane. Przebudowa objęła ponadto odcinek ul. Żeglarskiej, od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.

Przebudowa/rozbudowa odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy obejmowała także dojazd do węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej o długości drogi ok. 0,52 km, w tym m.in. budowa nowego mostu, ścieżki rowerowej, chodnika, zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej.

30 marca odbyły się próby obciążeniowe nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Drogowcy przy pomocy samochodów ciężarowych o łącznej masie blisko 200 ton sprawdzili stabilność i wytrzymałość nowej przeprawy nad rzeką Bystrzycą. Testy polegały na badaniach statycznych i dynamicznych przeprowadzonych sześcioma samochodami ciężarowymi o masie całkowitej 32 tony każdy. Podczas obciążeń dynamicznych samochody poruszały się z prędkością od 10 km/h zwiększanej co 20 km/h, aż do maksymalnej prędkości dozwolonej. Badania objęły pomiary ugięć przęseł i osiadania podpór. To ważny element kontrolny tego rodzaju inwestycji. Po wykonaniu badań statycznych nowy most spełnia założenia, co do norm ugięcia. Wyniki z badań dynamicznych wymagają opracowania i będą znane wkrótce.

Generalnym wykonawcą robót jest spółka Primost Południe z siedzibą w Będzinie. Zgodnie z zapisami umowy, zakończenie przebudowy mostu na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Żeglarskiej zaplanowano na 30 kwietnia. Wartość zadania wynosi około 37 mln zł. Inwestycja to komponent projektu unijnego pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”, dzięki czemu 31,5 mln zł stanowią środki europejskie. Więcej o projekcie UE

Most w ciągu ul. Żeglarskiej stanowi jeden ze 115 obiektów mostowych na terenie miasta.

Aktualności (10) zobacz wszystkie

22.06.202312:16
Mostem w ciągu ul. Żeglarskiej mogą od teraz już jeździć kierowcy, rowerzyści oraz poruszać się po nim piesi
Więcej
25.05.202301:53
W ciągu ul. Żeglarskiej wykonawca zakończył roboty budowlane przy budowie nowego mostu, a Miasto rozpoczęło odbiory techniczne. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i otwarcie nowej przeprawy nad rzeką Bystrzycą
Więcej
03.04.202309:31
30 marca odbyły się próby obciążeniowe nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Drogowcy przy pomocy samochodów ciężarowych o łącznej masie blisko 200 ton sprawdzili stabilność i wytrzymałość nowej przeprawy nad rzeką Bystrzycą
Więcej
03.04.202309:31
Za około 30 dni powinna zakończyć się budowa nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Zanim jednak obiekt będzie w pełni gotowy musi przejść próby obciążeniowe. W najbliższych dniach, drogowcy przy pomocy samochodów ciężarowych sprawdzą stabilność i wytrzymałość nowej przeprawy nad rzeką Bystrzycą.
Więcej
24.01.202310:51
Widoczna jest konstrukcja stalowa obiektu
Więcej
24.01.202310:50
Rozbiórka obiektu, montaż pali i ich próby obciążeniowe oraz dostawa ponad 160 ton stali zbrojeniowej, to najważniejsze prace wykonane do tej pory przy budowie nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Inwestycja prowadzona już od trzech miesięcy jest zaawansowana w około 17%, a wartość wykonanych do tej pory prac to blisko 6,5 mln zł
Więcej
24.01.202310:46
Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m
Więcej
24.01.202310:45
Dodatkowe 16 mln zł z Unii Europejskiej pozwolą na rozbiórkę i budowę mostu na Bystrzycy wraz z rozbudową ul. Żeglarskiej w okolicach Zalewu Zemborzyckiego. Dzisiaj (28 kwietnia) Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk uroczyście podpisali aneks do trwającej umowy. Całkowita wartość projektu wynosi obecnie ponad 103 mln zł.
Więcej
24.01.202310:45
Powstanie w miejscu istniejącego. Koszt prac oszacowano na ponad 16 mln zł
Więcej