W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Odpady i recykling

W dzisiejszych czasach każdy z nas, z roku na rok, wytwarza coraz więcej odpadów, które nieprawidłowo zagospodarowane mogą stanowić bardzo duży problem dla naszego życia i zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy.

Obecnie na świecie bardzo silny nacisk kładzie się na 
wprowadzanie i potęgowanie zrównoważonego rozwoju
w gospodarce jak i w codziennym życiu. Świadomość zagrożenia jakie niesie niewłaściwy sposób gospodarowania i wykorzystania środowiska naturalnego, może prowadzić do jego szybkiej i nieodwracalnej degradacji. Na problemy związane m.in. z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz zanieczyszczaniem elementów środowiska, zaczęto zwracać szczególną uwagę i postanowiono stopniowo wprowadzać technologię i odpowiednie sposoby gospodarowania, które mają zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Strategia działań zrównoważonego rozwoju jest szczególnie 
propagowana i wdrażana w krajach UE. 

 

Plakaty - nowy system selektywnej zbiórki odpadów po 1 lipca 2018 roku - animacja
 

W Polsce przykładem na prośrodowiskowe, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, są działania wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zmiany jakie niosą za sobą nowelizacje tych ustaw, znacznie zbliżają nasz kraj do standardów w ochronie środowiska, jakie występują w krajach zachodnich, jak również są one próbą wyrobienia w naszym społeczeństwie odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej, odpowiedzialności za stan i jakość środowiska naturalnego w jakim wszyscy żyjemy.

Gmina Lublin biorąc pod uwagę obowiązujące normy i wymagania prawne, jak również widząc nadrzędny cel zmian jakie następują, przez swoje działania próbuje wpłynąć na mieszkańców Lublina, przedstawiając im kompletny i przystępny schemat postępowania, jaki każdy mieszkaniec będzie mógł wykorzystać i wdrożyć w swoje codzienne życie, aby stopniowo wprowadzać prawidłowe modele gospodarowania oraz poprawiać kondycje środowiska.

Celem nadrzędnym działania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dążenie do stopniowego wprowadzenia zamkniętego obiegu produktów, surowców i energii, przy wykorzystaniu bardzo dobrze rozwiniętego i jak najbardziej szczelnego systemu recyklingu i odzysku surowców z odpadów komunalnych. Jednym z najważniejszych etapów jest segregacja "u źródła", dzięki wprowadzaniu do świadomości mieszkańców prawidłowych sposobów postępowania z odpadami, polegających na świadomym i rzetelnym segregowaniu odpadów na określone frakcje już w domach, będzie prowadziła do wytworzenia najczystszego surowca, w postaci np. papieru i tektury, szkła, metali czy tworzyw sztucznych, który będzie przygotowany od razu do przetworzenia i wykorzystania jako czysty materiał wtórny, aby przepływ materiałów i energii pomiędzy producentami, mieszkańcami i recyklerami był jak najefektywniejszy.

Codzienne, właściwe gospodarowanie odpadami nie powinno się nam kojarzyć z problemem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem, które wykonujemy w szczególności dla siebie, swoich dzieci jak i dla innych mieszkańców. Zmieniając swoje nawyki, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, większego odzysku surowców, mniejszej ilości odpadów zalegających na składowiskach. 

Musimy sobie uświadomić, że samodzielnie segregując odpady a następnie właściwie się ich pozbywając, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, wpływając na obniżenie kosztów produkcji produktów i energii. W dzisiejszych czasach społeczeństwo, które dba o kondycję swojego otoczenia, wpływa znacząco na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy w oczach przedsiębiorców, którzy coraz częściej wybierają tereny pod inwestycje pod kątem ich otoczenia i postaw prośrodowiskowych.

Poprawnie segregując odpady powinniśmy mieć poczucie dobrze wykonanej pracy i dumy, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie