W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Selektywna zbiórka odpadów

Na czym polega różnica pomiędzy selektywnym i nieselektywnym sposobem zbierania odpadów komunalnych

Selektywne zbieranie odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w pojemniki (lub worki) na terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów:

 1. papier i tektura (opakowania z papieru, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, zeszyty i książki)
 2. szkło (opróżnione szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach)
 3. metale i tworzywa sztuczne (plastikowe butelki i opakowania po napojach i produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, puszki po napojach i konserwach)
 4. odpady BIO (odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek)
 5. bioodpady stanowiące części roślin, obejmujące w szczególności trawę, liście, drobne gałęzie, wycięte rośliny,
 6. odpady budowlane i rozbiórkowe obejmujące odpady pochodzące z przebudowy, montażu lub remontu budynków prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości, w szczególności łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, z wyłączeniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, choinki, grube gałęzie,

Ponadto oddzielnemu zbieraniu w miejscach wskazanych przez gminę podlegają następujące rodzaje odpadów:  

 • przeterminowane leki,
 • odpady niebezpieczne i chemikalia​ obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach,
 • zużyte baterie i zużyte akumulatory przenośne,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz zużyte energooszczędne źródła światła,
 • zużyte opony z samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep.

Pozostałe odpady, których nie można zakwalifikować do jednej z ww grup stanowią odpady zmieszane, które należy zbierać do pojemników na terenie nieruchomości.

Poziomy odzysku osiągnięte przez Miasto Lublin

 

Rok Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych; Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Poziom składowania
2021 24,19% 0,00 % 0,00139 %

 

Rok Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
2020 85,12 % 98,85 % 0,00 %
2019 87,01 % 97,77 % 0,13 %
2018 88,20 % 98,14 % 0,12 %
2017 49,81 % 99,90 % 3,10 %
2016 53,71 % 92,09 % 7,19 %
2015 46,40 % 94,70 % 7,60 %
2014 34,20 % 91,70 % 11,20 %
2013 13,52 % 94,68 % 29,14 %

 

Jak segregować - odpady papieru i tektury

Jak segregować - odpady szkła

Jak segregować - odpady metali i tworzyw sztucznych

Jak segregować - odpady BIO

Jak segregować- bioodpady stanowiące części roślin - grafika na czarnym tle z zielonymi i czerwonymi ramkami z opisanymi odpadów

Jak segregować - odpady wielkogabarytowe

Jak segregować - odpady remontowo-budowlane

Jak segregować - zużyte baterie i akumulatory

Jak segregować - niebezpieczne i chemikalia - grafika na czarnym tle z zielonymi i czerwonymi ramkami z rodzajami odpadów

Jak segregować - przeterminowane leki

Jak segregować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny- grafika na czarnym tle z zielonymi i czerwonymi ramkami z informacjami

Jak segregować - zużyte opony

Jak segregować - odpady zmieszane - grafika na czarnym tle z zielonymi i czerwonymi ramkami z opisanymi rodzajami odpadów

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom