W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Selektywna zbiórka odpadów

Na czym polega różnica pomiędzy selektywnym i nieselektywnym sposobem zbierania odpadów komunalnych

Selektywne zbieranie odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w pojemniki (lub worki) na terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów:

  1. frakcja sucha (papier, metal, tworzywa sztuczne, tekstylia i szkło, w tym opakowania wielomateriałowe zbierane łącznie),
  2. odpady zielone, obejmujące w szczególności trawę, liście, drobne gałęzie, wycięte rośliny,
  3. odpady budowlane i rozbiórkowe obejmujące odpady pochodzące z przebudowy, montażu lub remontu budynków prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości,
  4. meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości, w szczególności łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, z wyłączeniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, choinki, grube gałęzie,

Ponadto oddzielnemu zbieraniu w miejscach wskazanych przez gminę podlegają następujące rodzaje odpadów:  

  • przeterminowane leki,
  • przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach,
  • zużyte baterie i zużyte akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz zużyte energooszczędne źródła światła,
  • zużyte opony z samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep.

Pozostałe odpady, których nie można zakwalifikować do jednej z ww grup stanowią odpady zmieszane, które należy zbierać do pojemników na terenie nieruchomości.

Nieselektywne zbieranie odpadów oznacza łączne zbieranie tych wszystkich odpadów do jednego pojemnika, bez podziału na frakcje wymienione w ww. punktach.

Do pobrania

schemat_selektywnej_zbiorki_odpadow.pdf
Schemat selektywnej zbiórki odpadów

Poziomy odzysku osiągnięte przez Miasto Lublin

Rok Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
2017 49,80 % 99,90 % 3,10 %
2016 53,71 % 92,09 % 7,19 %
2015 46,40 % 94,70 % 7,60 %
2014 34,20 % 91,70 % 11,20 %
2013 13,52 % 94,68 % 29,14 %

Jak segregować - frakcja sucha

Jak segregować - odpady zielone

Jak segregować - odpady wielkogabarytowe

Jak segregować - odpady remontowo-budowlane

Jak segregować - zużyte baterie i akumulatory

Jak segregować - przeterminowane chemikalia

Jak segregować - przeterminowane leki

Jak segregować - zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Jak segregować - zużyte opony

Jak segregować - odpady zmieszane

baner_nowy_system_segregacji

Baner_azbest

baner_konkurs_ASF_Urz_marszalk

baner_miejsca_dla_ciebie