W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Punkty PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ul. Metalurgicznej 13K przyjmuje odpady dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Lublina, niezależnie od sektora w jakim jest położona ich nieruchomość.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uprawniony do samodzielnego, bezpłatnego dostarczania następujących ilości odpadów komunalnych do PSZOK przy ul Metalurgicznej 13k:

OBOWIĄZUJĄ LIMITY NA:

 • zużyte opony: - ilość limitowana 8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych- ilość limitowana 2 tony (Mg) /rok/gospodarstwo domowe;

Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane w ilości nielimitowanej.

W PSZOK NIE PRZYJMUJE SIĘ bioodpadów stanowiących części roślin (wcześniej odpadów zielonych)

Warunkiem przyjęcia do PSZOK w/w odpadów jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc.

Podstawowe informacje o funkcjonowaniu PSZOK:

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
 • odpady przyjmowane są nieodpłatnie
 • przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe
 • przyjmowane są odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Lublina zamieszkałych w poszczególnych sektorach.
 • warunkiem przyjęcia do PSZOK w/w odpadów jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc.
 • w przypadku dostarczania odpadów przez osoby trzecie, warunkiem ich przyjęcia jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, oświadczenia o miejscu wytworzenia odpadów, dokumentu potwierdzającego opłatę za gospodarowanie odpadami za miesiąc poprzedni oraz upoważnienia wytwórcy odpadów komunalnych (wzór upoważnienia znajduje się poniżej)  

Rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK zlokalizowany przy ulicy Metalurgicznej 13K:

 • Zużyte opony
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych pochodzące z przebudowy, montażu lub remontów w budynku prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości obejmujące w szczególności: beton, gruz betonowy, cegły, gruz ceglany, potłuczona ceramika, potłuczone szkło okienne
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości, w szczególności łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, choinki, grube gałęzie, z wyłączeniem odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zużytych świetlówek oraz zużytych energooszczędnych źródeł światła, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych

Rodzaje odpadów, które zgodnie z regulaminem Punktu PSZOK NIE będą przyjmowane:

 • bioodpady stanowiące części roślin (wcześniej odpady zielone)
 • odpady zebrane nieselektywnie
 • odpady dostarczone w sposób nieselektywny
 • odpady niebędące odpadami komunalnymi, tj. pochodzące od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
 • odpady niebezpieczne
 • odpady zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż: samochody osobowe, motocykle, motorowery, rowery, wózki rowerowe i inwalidzkie, czterokołowce oraz przyczepy do tych pojazdów

Szczegółowe zasady odbioru odpadów przez PSZOK znajdują się w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Ponadto, na terenie miasta Lublin znajdują się inne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych do których mieszkańcy mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów (lokalizacja specjalistycznych pojemników):

Podstawa prawna:


PSZOK obsługiwany jest przez:
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
ul. Metalurgiczna 13k
20-234 Lublin
tel. 572349957
 

Do pobrania

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie