W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Recykling odpadów

Recykling jest to jeden z najbardziej proekologicznych sposobów postępowania z odpadami. Polega on na zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz na ich ponownym wykorzystaniu. Ilość i szybkość wytwarzania odpadów jest jednym z podstawowych problemów Polski oraz krajów UE, który w największym stopniu zagraża środowisku naturalnemu. Świadomość tego problemu wśród społeczeństwa systematycznie wzrasta, ponieważ coraz więcej ludzi widzi problem i pyta się jak go rozwiązać i coraz bardziej uświadamia sobie, że kluczową rolę w rozwiązaniu tego problemu odgrywają codzienne, prawidłowe nawyki.  Według danych GUS w 2010 roku, (czyli przed wejściem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) około 73% wytwarzanych odpadów była od razu składowana na składowiskach, czyli etap ostateczny w hierarchii prawidłowego zagospodarowania odpadów.

Od 1 lipca 2013 roku, wprowadzono obowiązek poddawania jak największej ilości odpadów procesom recyklingu i odzysku, a tylko pozostałości po sortowaniu recyklingu i odzysku, czyli te odpady, których nie można już w żaden sposób przetworzyć i wykorzystać, składować na składowiskach. Poniżej na obrazku można zobaczyć prawidłowo ułożoną piramidę zagospodarowania odpadów, gdzie największą rolę powinno odgrywać zapobieganie powstawaniu odpadów, później kolejno przygotowanie do ponownego użycia i recykling, natomiast jak najmniej odpadów powinno być poddawanych procesom unieszkodliwiania, których ostatnim i ostatecznym etapem jest składowanie odpadów. 

W ustawie o odpadach przez recykling rozumie się odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Recykling można podzielić na trzy rodzaje:

  • Recykling materiałowy – przetwarzanie i odzysk surowca o wartości użytkowej, pod wpływem procesów fizycznych np. topienie, kruszenie, suszenie, granulacja, pod wpływem których surowiec nie zmienia swoich właściwości. Procesy tego typu są pod względem technologicznym proste, jednak wymagają czystego wkładu surowcowego.
  • Recykling surowcowy – odzyskiwanie, przynajmniej w części surowców, które były użyte do produkcji danego materiału, wymaga skomplikowanych instalacji, w których tworzone są ściśle określone warunki np. temperatura i ciśnienie, i zachodzą procesy takie jak piroliza, depolimeryzacja, gazyfikacja lub wytop redukcyjny w piecach.
  • Recykling organiczny – tlenowa (kompostowanie) lub beztlenowa obróbka odpadów ulegających biodegradacji.

Bardzo ważnym elementem recyklingu, który warunkuje jego skuteczność recyklingu jest selektywna zbiórka odpadów, ze szczególnym naciskiem na zbiórkę odpadów surowcowych.

Na podstawie morfologii odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Lublina, w odpadach komunalnych, wagowo największą część zajmują odpady organiczne stanowiące około 47% całkowitej masy odpadów komunalnych. Drugie w kolejności są odpady niespożywcze, w większości odpady surowcowe takie jak papier i tektura (ok. 14,5%), tworzywa sztuczne (ok. 14%), szkło (ok. 8%), oraz tekstylia (ok. 4%). 

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować zmiany w ilości i składzie odpadów takich jak wzrost objętości odpadów, co jest spowodowane zwiększeniem się ilości opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych oraz spadek ilości odpadów pochodzących z ogrzewania takich jak popiół i żużel, co może być spowodowane coraz częstszym wykorzystaniem do ogrzewania gazu, oleju opałowego czy prądu elektrycznego.

Według morfologii odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Lublina, odpady surowcowe stanowią ponad 82% masy odpadów frakcji suchej oraz niestety, ale aż ponad 28% masy odpadów zmieszanych. Największy udział we frakcji suchej stanowią papier i tektura (33%), tworzywa sztuczne (27%) oraz szkło (19%), czyli odpady które w całości mogą być poddane recyklingowi. Taki wynik świadczy o tym, że mieszkańcy Lublina dość dobrze radzą sobie z selektywną zbiórką odpadów, jednak jest jeszcze duża ilość odpadów surowcowych nieprawidłowo kierowanych do odpadów zmieszanych zamiast do frakcji suchej.       

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom