W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory małogabarytowe stanowią coraz poważniejszą część odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W Lublinie w pierwszej połowie 2018 roku odebrano 2 938 kg zużytych baterii i akumulatorów. Baterie mają bardzo krótką żywotność, co powoduje, że szybko trafiają do kosza. Baterie w dużym stopniu są zbudowane z substancji niebezpiecznych, toksycznych lub żrących, które w wyniku złego zagospodarowania baterii  uwalniane i stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska naturalnego.

Substancjami niebezpiecznymi, które występują w bateriach są m.in.:

 • Nikiel - wchłonięty do organizmu może powodować uszkodzenie błon śluzowych, zmiany w składzie szpiku kostnego oraz przyśpieszać zmiany nowotworowe
 • Kadm - pierwiastek niezwykle toksyczny. Niezależnie od drogi wchłaniania, w organizmie człowieka odkłada się w wątrobie, nerkach, a także trzustce, jelitach, gruczołach oraz płucach. Może powodować anemię i choroby kostne oraz uszkodzenie nerek, wątroby, jelit, odwapnienia kości oraz zaburzenia krążenia, co może doprowadzić do niedokrwistości i choroby nadciśnieniowej
 • Ołów -  trujący i praktycznie niezniszczalny pierwiastek, mający negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin i procesy zachodzące w środowisku wodnym. U ludzi ołów uszkadza praktycznie wszystkie komórki i narządy. Ma silne działanie neurotoksyczne i rakotwórcze. Jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży
 • Lit - niekorzystnie wpływa na układ nerwowy, krwionośny, pokarmowy oraz moczowy.  Powoduje choroby skóry i niedoczynność tarczycy
 • Rtęć - związek silnie trujący. Bezpośrednio wchłonięta do organizmu, lub pośrednio poprzez korzystanie ze środowiska naturalnego, do którego przedostała się rtęć, może powodować pogorszenie wzroku, zaburzenia słuchu, mowy, kondycji ruchowej. W przypadku ostrego zatrucia objawami mogą być konwulsje, drgawki, paraliż głuchota lub ślepota, które mogą prowadzić do śmierci

Rodzaje baterii:

 • ogniwo galwaniczne - układ elektrochemiczny składający się z dwóch półogniw (anody i katody), graniczących ze sobą w taki sposób, że po połączeniu elektrod przewodnikiem możliwa jest wymiana elektronów będąca wynikiem zachodzących w półogniwach procesów chemicznych
 • bateria - jedno lub kilka ogniw galwanicznych, w których na półogniwach zachodzą nieodwracalne procesy chemiczne (ogniwo jednorazowego użytku)
 • akumulator - jedno lub kilka ogniw galwanicznych, w których na półogniwach zachodzą odwracalne procesy chemiczne (ogniwo wielokrotnego użytku)

Wszystkie zebrane baterie są segregowane i przekazywane odzysku lub recyclingu albo unieszkodliwiane.

Metody recyklingu baterii i akumulatorów:

 • Metoda mechaniczna
 • Metoda hydrometalurgiczna
 • Metoda termiczna 

Baterie po odebraniu z pojemników na początku trafiają do sortowni, gdzie dzielone są ze względu na rodzaj, typ oraz skład chemiczny, a następnie przekazywane do zakładu recyclingu. W zakładzie recyclingu baterie i akumulatory są poddawane różnym procesom odzysku i recyklingu, takim jak kruszenie, mielenie i rozdzielanie przy wykorzystaniu elektromagnesów. W wyniku tych działań możliwe jest odzyskanie poszczególnych surowców, jak: złom stalowy, grafit, smoła, tworzywa sztuczne, papier, rtęć, nikiel, kadm itp.

W jaki sposób pozbyć się zużytych baterii?

Mieszkańcy Lublina mają możliwość oddania zużytych baterii i akumulatorów na kilka sposobów:

 • Na terenie miasta zostało rozmieszczonych 133 kontenerków na zużyte baterie. Poniżej dokładna ich lokalizacja w wybranych budynkach Urzędu Miasta, instytucji publicznych, jednostek oświatowych oraz uniwersytetów.

Do pobrania

 

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom