W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
KPOŚK

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych powstał w 2003 roku w celu kontroli wypełnienia przez Polskę wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Według założeń Programu na terenie kraju wyłoniono aglomeracje czyli tereny, z których ścieki są odprowadzane do wspólnej oczyszczalni ścieków komunalnych dla danej aglomeracji. Włączenie danego terytorium do aglomeracji umożliwia właściwej jednostce samorządu terytorialnego występowanie o fundusze ze źródeł zewnętrznych na rozbudowę systemu kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków.​

Dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą niezbędnym jest łączne spełnienie poniższych warunków:

  1. Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujących blisko 100% poziom obsługi.
  2. Wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniających wymagania dyrektywy odnośnie wtórnego oczyszczania.
  3. Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada ładunkowi generowanemu na ich obszarze.

Ustawa Prawo wodne zobowiązuje Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast do przedłożenia właściwemu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, corocznie nie później niż do dnia 31stycznia sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok ubiegły. Program był kilka razy aktualizowany (w latach: 2005, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017). Obecnie trwa kolejna - VI aktualizacja.

W celu realizacji KPOŚK została powołana Aglomeracja Lublin zlokalizowana na terenie miast Lublin i Świdnik oraz gmin Głusk, Konopnica, Jastków, Niemce, Wólka Lubelska. Gminą wiodącą w aglomeracji jest Gmina Lublin. Aglomeracja obejmuje tylko te tereny z których ścieki są lub w przyszłości będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków Hajdów – oznacza to że jej terytorium jest mniejsze niż terytorium miast i gmin które ją tworzą (nie obejmuje m.in. terenów nieprzeznaczonych pod zabudowę, lub terenów na których zabudowa jest zbyt rozproszona).

Uchwała nr 758/XXIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Lublin.

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom