W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Ścieki komunalne

Zgodnie z przepisami prawa właściwy sposób odprowadzania ścieków bytowych to posiadanie kanalizacji sanitarnej, a jeśli jej nie ma to zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Jeśli istnieje techniczna możliwość podłączenia nowo budowanej nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, to zgodnie z przepisami prawa nie ma możliwości wydania pozwolenia na budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni.

Obowiązki gminy oraz mieszkańców w zakresie odbioru ścieków z nieruchomości określa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku. Gmina wydaje zezwolenia firmom, które prowadzą działalność polegającą na wywozie ścieków z szamb, natomiast mieszkańcy posiadający szamba mają obowiązek:

  • zawrzeć umowę z jednym z przewoźników nieczystości,
  • opróżnić szambo nie rzadziej niż raz na pół roku, oraz
  • przechowywać rachunki za jego opróżnienie.

Upoważnieni przedstawiciele gminy (w przypadku Gminy Lublin są to Straż Miejska oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin) mogą przeprowadzić kontrolę posesji w zakresie sposobu postępowania ze ściekami.

UWAGA!!! W przypadku gdy wybudowano nową linię kanalizacyjną gmina może nakazać mieszkańcom posiadającym szamba przyłączenie się do nowo wybudowanej sieci. Takiego nakazu nie można wydać osobom posiadającym przydomową oczyszczalnię ścieków.

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom